Virossa tuore ASF-virustapaus - Ruokavirasto muistuttaa jälleen afrikkalaisen sikaruton vaarasta

15. heinäkuuta 2021

Virolaiselta sikatilalta on löytynyt afrikkalaista sikaruttoa. Harjumaan Kiilin kunnassa (n. 20 kilometriä etelään Tallinnasta) sijaitsevalla 1700 sian tilalla todettiin kaksi ASF-positiivista sikaa. Viro raportoi asiasta 14. heinäkuuta 2021. Kun eläimillä todetaan virusta eikä vain vasta-aineita, kyseessä on tuore tartunta, joka voi edelleen tarttua muihin sikoihin.

Tämä uusi löydös kotisioissa kertoo siitä, että ASF on yhä Virossa ajankohtainen uhka, mikä on huomioitava kaikissa Viroon kohdistuvissa matkoissa. Ruokavirasto haluaakin jälleen muistuttaa erityisesti tuontialan toimijoita, Suomeen saapuvia metsästäjiä ja maatalousyrittäjiä afrikkalaisen sikaruton vaarasta.

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) esiintyy kaikissa Baltian maissa ja lisäksi tautia on runsaasti Puolassa, Pohjois-Saksan Itäosissa ja Unkarissa erityisesti villisioissa.

Afrikkalaisen sikaruton tapaukset raportoidaan EU:ssa ADNS-järjestelmään, jonka tilastot ovat komission nettisivuilla luettavissa. Lue lisää komission sivuilta.

Afrikkalaisen sikaruton vastustustoimissa ei ole varaa herpaantua, ja erityistä huolellisuutta ja rajoitusten huomioimista tarvitaan tuotaessa Suomeen sian- tai villisian lihatuotteita, käytettyjä maatalouskoneita, rehuja tai muuta vastaavaa materiaalia, joka voi kuljettaa virusta mukanaan. Tartunta voi levitä myös esimerkiksi metsästysmatkailun myötä, jos varusteita ei puhdisteta kunnolla.