Koirarekisteri

Koirarekisteri avautuu vaiheittain toukokuusta alkaen

Ruokaviraston koirarekisterin ensimmäinen osuus on avattu koiran haltijoiden käytettäväksi 8.5. osoitteessa https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi. Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa koiransa rekisteriin. Yhdistys- ja yritystoimijoille asiointi avautuu myöhemmin.

Siirry koirarekisteriin

Ensimmäisessä vaiheessa ilmoituksia pystyvät tekemään sellaiset koirien haltijat, jotka rekisteröivät koiran henkilötunnukselle. Suurin osa Suomen koirissa on yksityishenkilöiden hallinnassa ja ne ilmoitetaan rekisteriin henkilötunnuksella.

Viimeistään elokuussa avataan yritysten ja yhdistysten hallinnassa olevien koirien rekisteröiminen y-tunnukselle. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

Koirien haltijat ratkaisevat itse kummalle tunnukselle koiran rekisterissä ilmoittavat. Koirarekisteri ei ole omistajuusrekisteri, vaan sieltä löytyy tieto koiran haltijasta.

Y-tunnukselle koira voidaan ilmoittaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Koirat ovat osana elinkeinotoimintaa (esim. koiravaljakkoyritykset, homekoirat, muut työkoirat)

 • Kyseessä on yhdistys- tai yritystoiminta, jonka toimialana on koirien myyminen, välittäminen tai pidempiaikainen hoitaminen (rescuejärjestöt/pentujen maahantuonti/kasvatustoiminta elinkeinotoimintana)

Ilmoitukset vaiheittaisen avaamisen aikana

Koska koirarekisteri avataan käyttöön vaiheittain ja y-tunnuksellisten toimijat pääsevät tekemään ilmoituksiaan vasta myöhemmin, on mahdollista, että syntyy haltijanvaihdostilanteita, joissa toinen osapuoli ei voi heti tehdä omaa ilmoitustaan.

Jos yksityishenkilö hankkii koiran y-tunnukselliselta toimijalta, vastaa yksityishenkilö koiran ilmoittamisesta rekisteriin. Y-tunnuksellisen toimijan ei tarvitse takautuvasti tehdä ilmoituksia koirasta.

Jos y-tunnuksellinen toimija hankkii koiran yksityishenkilöltä, voidaan haltijan vaihdos tehdä loppuun vasta, kun asiointi on avattu myös y-tunnuksellisille toimijoille. Haltijan vaihdosten yhteydessä voidaan toimia näin:

 • sähköisessä asioinnissa koiran luovuttaja aloittaa haltijan vaihdoksen, jolloin hän saa haltijanvaihdoksen varmennekoodin ostajalle annettavaksi. Varmennekoodilla y-tunnuksellinen toimija ilmoittaa koiran haltijuuden siirtymisestä itselleen, kun y-tunnuksellisten toimijoiden asiointi on avautunut.
 • lomakeasioinnissa haltijanvaihdoslomake täytetään, allekirjoitetaan ja toimitetaan koirarekisterin asiakaspalvelulle. Asiakaspalvelu tallentaa lomakkeen tiedot, kun y-tunnusasiointi on avattu.

 

Asetuksen soveltaminen y-tunnus toimijoiden osalta ennen asioinnin avautumista

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annettua asetusta ei voida y- tunnuksellisten toimijoiden osalta soveltaa rekisteriin tehtävien ilmoitusten osalta ennen kuin asiointi on avautunut heille. 

Koirat tulee kuitenkin tunnistusmerkitä asetuksen määräaikojen mukaan ja tunnistusmerkitsijän tulee antaa koiran haltijalle tunnistustodistus. Tunnistustodistus annetaan lomakkeella, joka löytyy täältä. Vastaavat tiedot voi antaa myös vapaamuotoisella asiakirjalla.

Vuoden vaihteen jälkeen syntyneet koirat tulee tunnistusmerkitä viimeistään 3 kk ikään mennessä tai aiemmin, jos ne vaihtavat haltijaa aikaisemmin.

Rekisterin avautumisen jälkeen tunnistustodistukseen kirjatut koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin joko sähköisessä asioinnissa osoitteessa https://koirarekisteri.ruokavirasto.fi tai toimittamalla allekirjoitettu tunnistustodistuslomake asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos vuonna 2023 syntyneet tai maahantuodut koirat ehtivät vaihtaa haltijaa ennen rekisterin avautumista, vastaa niiden uusi haltija koirien ilmoittamisesta rekisteriin. Rekisterin avautumisen aikataulusta tullaan tiedottamaan näillä sivuilla.

Ennen 1.1.2023 syntyneiden koirien tunnistusmerkitsemisen ja rekisteriin ilmoittamisen määräaika päättyy vasta 31.12.2023. Näiden koirien osalta voi odottaa rauhassa rekisterin aukeamista.

 

Asiakaspalvelu on aloittanut toimintansa 2.1.2023

Asiakaspalvelu on aloittanut toimintansa tammikuun alussa ja vastaa aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Rekisteröintimaksu

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt koiran rekisteröintimaksun hinnaksi 10 euroa sähköisen asioinnin kautta tehtynä ja 19 euroa lomakeilmoitukselle.

Maksumallin mukaan koiran ensimmäinen haltija maksaa koiran tietojen ilmoittamisesta rekisteriin ja jos koira vaihtaa haltijaa, myös uusi haltija maksaa rekisteröintimaksun ilmoittaessaan koiran hankinnasta. Tällaiseen malliin päädyttiin, jotta kaikki kustannukset eivät kuormita pelkästään koirien kasvattajia. Maksut ovat kertamaksuja, kyseessä ei ole vuosittain perittävä maksu.

 

Koirien merkinnän ja rekisteröinnin vaatimukset asetuksessa

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat

 • koira tulee merkitä mikrosirulla (jos sirua ei jo ole)
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • määräaika vuoden 2023 loppu

1.1.2023 jälkeen syntyneet

 • koirat tulee merkitä mikrosirulla
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • viimeistään 3 kk iässä tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kk ikää

1.1.2023 jälkeen maahantuodut koirat

 • koiralla on jo mikrosiru
 • koiran tiedot tulee ilmoittaa rekisteriin
 • neljän viikon kuluessa saapumisesta tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen neljän viikon määräaikaa

Mitä tietoja koirasta tallennetaan rekisteriin?

 • Mikrosirun tunnistuskoodi
 • Syntymäaika tai arvio syntymäajasta
 • Rotu tai kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä
 • Sukupuoli
 • Väri
 • Nimi
 • Syntymämaa, jos muu kuin Suomi

 

Koirarekisteri on viranomaisrekisteri

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 68/2022 (aiempi versio 1/2021). Asetuksella säädetään koirien tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. 

Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, tunnistusmerkintä ja ilmoitus rekisteriin on tehtävä ennen sen luovuttamista. Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023. Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koirarekisterin toiminnasta, koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä sen valvonnasta on koottu sivustolle Usein kysyttyä koirarekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.5.2023