Uusi nautarekisteri on otettu käyttöön 27.4.2022

Uusi nautarekisteri otettiin käyttöön 27.4.2022. Asiointisovellukseen voi kirjautua osoitteessa https://nauta.ruokavirasto.fi 

Valtuutuksien osalta saat lisätietoa valtuutuksen ohjeistussivuilta tai valtuutuksen pikaohjeesta.

Nautarekisterisovelluksessa voi esiintyä hitautta suuresta käyttäjämäärästä johtuen. Lähes kaikilla eläintenpitäjillä on pitkän katkon jälkeen ilmoituksia tekemättä ja pyydämme kärsivällisyyttä sovelluksen käyttäjiltä. Jos kirjautuminen ei toimi tai sovellus on hidas, voit yrittää hetken kuluttua uudelleen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä nautarekisterin asiakaspalveluun. Kävijämäärien tasaantuessa myös sovelluksen hitausongelmien pitäisi hävitä.

Kaikki käyttökatkon aikana tulleet ilmoitukset ja tilaukset on käyty läpi asiakaspalvelussa, ilmoitukset on tallennettu tai tarvittavia täydennyksiä on pyydetty.

Ohjevideot asiointisovelluksen käyttämiseen

Katkot ja häiriöt

Käyttöönoton jälkeen voi vielä esiintyä lyhyitä huoltokatkoja, joiden aikana nautarekisteri ei ole käytettävissä. Katkoista pyritään tiedottamaan etukäteen. Käyttökatkojen aikana nautarekisteri sovellus ohjaa automaattisesti tälle sivulle. Katkojen aikana asiakaspalvelu ottaa ilmoituksia vastaan normaalisti. 

 

28.6.2022 alkanut DVV:n palveluiden ongelmat on päättynyt 30.6. klo 17:45. Ongelma vaikutti  palveluväylän (Minun Maatilani) käyttäjien nautarekisteriasiointiin. Tästä johtuen Minun Maatilassani tehdyt ilmoitukset, eivät välttämättä heti näy eläinlistauksessa. 

Ruokaviraston nautarekisterisovelluksessa tehdyt ilmoitukset ovat yksittäisissä tapauksissa jääneet siirtymättä Minun Maatilaani. Näiden osalta selvittelemme ratkaisua ja tiedotamme asiasta tarvittaessa myöhemmin lisää.

Lisätietoja: https://dvv.fi/-/hairiotiedote_vtj-yhteydet_29062022 

 

Korvamerkkitilaukset

Korvamerkkien tilauksen yhteydessä puhelinnumero tulee syöttää ilman välilyöntejä. Kun puhelinnumero syötetään ilman välilyöntejä Tallenna- painike aktivoituu.  

Toisella korvamerkkitoimittajilla on ollut ongelmia tilausten edelleen toimittamisessa tehtaalle. Osa tilauksista on tuplaantunut ja osassa tilauksissa yksittäisiä korvausmerkkejä on hylkääntynyt pois tilauksesta. Tiloille on toimitettu virheellisiä toimituksia ja näistä kannattaa aina olla yhteydessä korvamerkkitoimittajaan. Nautarekisterisovelluksessa tilaukset näkyvät oikein ja tarvittaessa valvonta voi tilauksen sisällön sieltä tarkastaa.

 

Rekisteröintikortit

Rekisteröintikortti ei ole virallinen asiakirja, ja sen tulostamiseen tai tuottamiseen ei Ruokavirasto ole enää viime viime vuosina osallistunut. Rekisteröintikortti ja sen toimittaminen vapaiden merkkien luettelon mukana on lopetettu viime vuoden lopulla teurastamoiden ja Mtechin yhteisellä päätöksellä. Asiasta on tiedotettu tammikuun otekirjeellä. Käsittääksemme ko. korttia on pystynyt Minun Maatilastani tulostamaan tämän jälkeenkin.

 

Virheelliset tapahtumat

Virheellisiin tapahtumiin tulevat huomautukset puutteellisista tai ristiriitaisista ilmoituksista. Huomautukset voivat olla aiheellisia tai aiheettomia. Ilmoitukset kannattaa katsoa lävitse ja korjata ilmoitusta tarvittaessa tai kuitata ilmoitus aiheettomana pois. Viimeisimmät, 21.4.2022 jälkeen tehdyistä ilmoituksista tulleet, virheilmoitukset kannatta aina tarkastaa

Tietojen siirrossa vanhasta nautarekisteristä uuteen on syntynyt aiheettomasti ylimääräisiä virhehuomautuksia. Näitä tullaan siivoamaan pois lähiviikkojen aikana.

Esimerkkejä pois siivottavista ilmoituksista:

1. Luomisilmoitukseen on tullut aiheeton virheilmoitus: "rekisteröimättä jättämisen syy puuttuu". 

2. Tilateurastetun naudan sivutuotteiden hävittäminen raatokeräilyssä on tuonut naudan poistoilmoituksesta virheilmoituksen: "Antamasi poistotapa on ristiriidassa eläimen seuraavan haltijan ilmoitukseen"

 

Virheilmoitukset välitystapahtumissa

Tuottajien osalta välitystapahtuman virheilmoituksissa on usein kyse siitä, että ilmoitukset tulevat rekisteriin ns. väärässä järjestyksessä. Kun tuottaja tekee välitysvasikasta ostoilmoituksen hän saa virheilmoituksen väärästä eläimen myyjästä, jos välitysilmoitusta ei ole tätä ennen tehty. Ristiriita syntyy kun eläin on rekisterin mukaan vielä lähtötilan hallinnassa, mutta ostoilmoituksessa tuottaja ilmoittaa ostaneensa eläimen välittäjältä. On myös paljon tapauksia, joissa välitysilmoitus puuttuu eläimeltä kokonaan, jolloin ilmoitus on aiheellinen. Virheilmoitus ei poistu automaattisesti, vaikka välitysilmoitus myöhemmin tehtäisiinkin, mutta eläinten pitäjä voi ilmoituksen kuitata aiheettomaksi.

Nautarekisterin tuotantoonviennin jälkeen virheilmoituksia on syntynyt myös aiheetta, koska ilmoitusten kellonajoissa on ollut virhettä ja ne ovat tietokannassa väärässä järjestyksessä. Tämä virhe on korjattu 3.5. ja uusia virheitä ei enää kellonaika virheestä johtuen synny.

 

Korvanumerot teurastamoiden tekemissä ilmoituksissa

Teurastamot eivät ole ottaneet käyttöön neuvonnan korvanumeroita. Jos teurastamo tekee tuottajan puolesta eläinvälitykseen liittyvän ostoilmoituksen, ei sen mukana tule naudan korvanumeroa, eli nauta näkyy rekisterissä ostajatilalla ilman korvanumeroa. Jos eläimen korvanumero halutaan rekisterissä näkyville tulee eläintenpitäjän muokata teurastamon tekemää ostotapahtumaa ja lisätä sinne eläimen korvanumero. 

Vanhojen korvanumeroiden näkyminen sovelluksessa

Neuvonnan korvanumero ei ole virallinen nautarekisterin tieto, joten sitä ei ole ollut vanhassa nautarekisterissä. Uuteen nautarekisteriin neuvonnan korvanumerot kuitenkin sidosryhmien toiveesta tuotiin. Ennen uuden nautarekisterin käyttöönottoa eläimen viimeisin korvanumero haettiin sen vanhoista nautarekisterin tapahtumista. Jos eläimen korvanumeroa on kuitenkin muokattu neuvonnan järjestelmissä, ei viranomainen ole tästä saanut tietoa ja korvanumeron päivitys ei uudessa nautarekisterissä näy.
 
Ruokavirastolla ei siis välttämättä ole tietoa naudan viimeisimmästä korvanumerosta, emmekä sitä voi järjestelmään päivittää. Eläintenpitäjä voi  korjata korvanumeron oikeaksi muokkaamalla Ruokaviraston nautarekisterisovelluksessa eläimen haltijakohtaisia tietoja tai muokkaamalla korvanumeron eläimen viimeisimpään tapahtumaan. 

Havaitut poikkeustilanteet

Tällä hetkellä ei ole tiedossa laajempia ongelmia. Jos havaitset ongelmia ilmoita niistä nautarekisteri@ruokavirasto.fi 

 

Poikkeamat, jotka on korjattu:

  • Vipu-sovelluksessa nautatiloilla virheellisesti näkyneet lampaat ovat poistuneet Vipu-sovelluksen päivityksen yhteydessä 4.5.
  • Y-tunnuksellisten toimijoiden kirjautumisessa asiointisovellukseen olleet ongelmat on korjattu 28.4
  • Rekisterikyselyiden sisällössä olleet ongelmat on korjattu 28.4.
Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2022