Titaanidioksidia ei voi enää käyttää rehun lisäaineena

2. helmikuuta 2022

Titaanidioksidin rehun lisäainehyväksynnän epäämistä koskeva komission täytäntöönpanoasetus on julkaistu 30.11.2021 ja se on tullut voimaan 20.12.2021.

Asetuksella evätään titaanidioksidin (E 171) hyväksyntä lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”väriaineet: aineet, jotka lisäävät tai palauttavat väriä rehuihin” kuuluvana kaikkien eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena.

Asetuksessa on siirtymäaikoja. Titaanidioksidin ja sitä sisältävien esiseosten olemassa olevat varastot on poistettava markkinoilta viimeistään 20.3.2022. Lisäksi rehuaineet ja rehuseokset, jotka on tuotettu titaanidioksidista tai sitä sisältävästä esiseoksista ennen 20.3.2022, on poistettava markkinoilta viimeistään 20.6.2022.