Eläintautitutkimukset

Eläintautitutkimuksilla todetaan eläintauteja ja zoonooseja (ihmisille ja eläimille yhteisiä taudinaiheuttajia) sekä selvitetään tilaongelmia ja sairauksien syitä. Kuolleista eläimistä tehdään patologisanatominen tutkimus taudin- tai kuolinsyyn selvittämiseksi. Huomattava osa tutkimuksista liittyy viralliseen tautivalvontaan. Tuotanto- ja harraste-eläinten lisäksi seurataan luonnonvaraisten eläinten tautitilannetta.

Tutkimuskohtaiset ohjeet ja hinnat löytyvät laboratoriokäsikirjasta.

Lisätietoa näytteenotosta.

Eläintautien tutkimuslähetteet.

Eläintautitutkimusten yhteystietoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2019