Avoimessa tiedossa uuden sadon tuloksia siemenen ja viljan laadusta

9. syyskuuta 2021

Viljan ja kylvösiemenen uuden sadon laatutuloksia päivittyy joka vuorokausi Ruokaviraston avoimeen tietoon. Palvelusta voi seurata esimerkiksi kylvösiemenen itävyystuloksia lajeittain sekä viljan hehtolitrapainon, valkuaisen ja pienten jyvien osuuden keskimääräistä laatua. Viljasadon laadun tulokset perustuvat viljelijöiden toimittamiin laatu- ja turvallisuusseurannan otantanäytteisiin. Kylvösiemenen tulokset ovat sertifiointia varten tarkastetuista näytteistä sekä tilaustutkimusnäytteistä.

Palvelun löydät Ruokavirasto.fi > Avoin tieto > Analytiikkaportaali tai suoraan täältä Avoin tieto.  

Kuva ohran hehtolitrapainon vuosittaisista keskiarvoista.

Ohran hehtolitrapainon vuosittainen keskiarvo. Vuoden 2021 lopulliset tulokset valmistuvat syksyn aikana.