Kylvösiemenet

Siemenlaboratoriossa tarkastetaan, täyttyykö sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettu siemennäyte siemenlainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Laboratorio tekee siemennäytteistä puhtaus-, tuhannen siemenen paino-, kosteus- ja itävyystutkimukset. Lisäksi tutkitaan siemenlevintäisiä kasvitauteja, joista merkittävin on ohran lentonoki. Tutkimukset tehdään ISTA:n menetelmiä käyttäen. Laboratoriotutkimukset ovat maksullisia, hinnasto (xlsx).

Tietoa markkinoitavaksi tarkoitetun siemen tuottamisesta, laatuvaatimuksista ja näytteenotosta laboratoriotutkimuksia varten löydät Kylvösiementuotanto-sivulta.

Laboratorio tutkii tilauksesta myös viljelijöiden tilan oman siemenen (TOS), pakkaamoiden raakaerien sekä vihanneskasvien ja metsäpuiden siementen laatua. Lisätietoa löydät sivuilta Tilan oman kylvösiemenen tarkastus.

Siemenen puhtaus

Puhtaustutkimuksessa selvitetään siemennäytteessä mahdollisesti esiintyvät epäpuhtaudet painoprosentteina. Epäpuhtauksia ovat muiden viljelykasvilajien ja rikkakasvien siemenet sekä roskat. Kaikki löytyneet komponentit tunnistetaan ja nimetään. Yleinen periaate kaikilla lajeilla on, että puhtaisiin siemeniin lasketaan puolikasta suuremmat tutkittavan lajin siemenet. 

Jos ennakkovakuudella tai kiireellisinä tarkastettavista näytteistä halutaan puhtaustulos samana päivänä, on näytteiden oltava Ruokaviraston siemenlaboratoriossa klo 10 mennessä.

Puhtausanalyysin kappaletutkimukset

Puhtausprosentin lisäksi määritetään vieraiden lajien ja eri rikkakasvien sekä haitallisten lajien siementen kappalemäärät. Haitalliset lajit ovat lajikohtaisia. Viljoilla tutkitaan torajyvän esiintyminen sekä öljykasveilla pahkahomeen pahkat.

Yhdenkin hukkakauran löytyminen siemenerästä aiheuttaa aina erän hylkäämisen. 

Tuhannen siemenen paino

Siemenlaboratoriossa 1000 siemenen painotutkimus tehdään puhtaista siemenistä.

Kosteus

Näytteen kosteus tutkitaan ISTA:n uunikuivausmenetelmällä. Kosteus tutkitaan pistokoeluonteisesti viidestä prosentista näytteitä.

Siemenen itävyys

Itävyystutkimuksessa selvitetään siemenerien itämispotentiaali. Käytössä ovat kasvilajeille optimoidut idätyslämpötilat, -ajat ja -alustat. Itävyysprosenttiin lasketaan mukaan vain sellaiset idut, joiden kaikki olennaiset rakenneosat ovat normaalisti kehittyneet. Jos erä aiotaan markkinoida peitattuna, itävyys tutkitaan peitattuna.

Yhteyshenkilöt

  • erikoistutkija Jaana Laurila, puhelin 040 521 4761, jaana.laurila@ruokavirasto.fi
  • jaostopäällikkö Hanna Ranta, puhelin 0400 272 041, hanna.ranta@ruokavirasto.fi  
Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2021