Ajankohtainen tilanne

Euroopan komissio ja Britannia pääsivät tulevasta yhteistyöstään sopimukseen 24.12.2020. Kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymisprosessi Suomessa ja muissa EU-maissa on käynnissä.

EU ja Britannia pyrkivät siihen, että sopimusta voidaan soveltaa 1.1.2021 alkaen. Euroopan komissio ehdottaa, että kauppa- ja yhteistyösopimusta sovelletaan väliaikaisesti ja rajoitetun ajan 28. helmikuuta 2021 saakka. Komissio tekee nopeasti ehdotukset neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä sopimuksen tekemisestä.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksesta huolimatta muutoksia on tulossa 1. tammikuuta 2021. Britannia eroaa EU:n sisämarkkinoista ja tulliliitosta sekä kaikista EU:n yhteisen politiikan aloista ja kansainvälisistä sopimuksista. Henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyy.

Lisätietoa sopimuksesta: