Saksan riskinarviointi-instituutti (BfR) julkaisi uuden verkkoversion elintarviketurvallisuuden almanakasta

8. kesäkuuta 2022

Miten elintarviketurvallisuutta valvotaan meillä ja muualla? Oletko kenties kiinnostunut tämänhetkisistä elintarviketurvallisuuden valvontarakenteista Euroopan alueella? Saksan riskinarviointi-instituutti (BfR) julkaisi uuden verkkoversion Elintarketurvallisuuden almanakasta (World Food Safety Almanac), jossa esitellään elintarviketurvallisuudesta vastaavat organisaatiot maakohtaisesti.  Unionin 27 jäsenvaltion lisäksi almanakka esittelee kymmenen EU:n naapurimaan – mm. Norjan, Islannin ja Turkin – valvontarakenteet.  Tulevaisuudessa almanakka laajenee kattamaan myös muita maita. Almanakka antaa tietoa muun muassa elintarvikkeita, GMO-tuotteita ja zoonooseja valvovien organisaatioiden rakenteista.

Maakohtaiset esittelyt eli maaprofiilit ovat selkeitä ja ytimekkäitä tiivistelmiä elintarviketurvallisuutta valvovista viranomaistahoista ja niiden tehtävistä. Ne ovat laadittu yhteistyössä kunkin maan EFSAn yhteyshenkilön avustuksella. Profiileihin on sisällytetty valvovien organisaatioiden kotisivuille ohjaavat linkit, joiden kautta lukija pääsee helposti tutustumaan aiheeseen syvemmin. Almanakka julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa verkkoversiona. Suomen maaprofiilin osalta teksti on saatavilla englanniksi, myöhemmin myös suomeksi.

Almanakka on tarkoitettu kaikille elintarviketurvallisuudesta kiinnostuneille sekä sen parissa työskenteleville henkilöille. Lue aiheesta lisää (BfR)