Huomioi luomurehujen ja -elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta 1.1.2023 alkaen

12. tammikuuta 2023

Komissio on listannut EU:n ulkopuolelta tuotavat luomutuotteet ja lähtömaat, joita tulee valvoa tehostetusti 1.1.2023 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1.2023–31.12.2023 välisenä aikana. Tulli ottaa erästä näytteet riskinarvioon perustuen pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote

jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tuontierän tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä kaupalliset asiakirjat ja mahdollinen analyysitodistus. Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä ja lähtömaita:

  • Kiina: 0910 11 00, 2006 00 10, inkivääri
  • Kiina: 0709 93 90, 1207 99 96, 1212 99 95, kurpitsansiemen
  • Kiina: 2304 00 00, soija (papu, kakku, jauho, liuske, jne.)
  • Kiina: 0902 20 00, 0902 40 00, tee (eri laadut)
  • Intia: 2304 00 00, soija (papu, kakku, jauho, liuske. jne.)
  • Intia: 0910 30 00, 1302 19 70, kurkuma
  • Paraguay: 1207 99 96, chiansiemen
  • Peru: 1008 50 00, 1104 29 89, quinoa
  • Sierra Leone: 1801 00 00, kaakao (pavut, jne.)

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta saapuva, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisätietoja
Tulli

Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto
Luomujaosto; ylitarkastaja Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Rehujaosto, luomurehujen valvonta; ylitarkastaja Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Lisää tietoa luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuonnista: