Hinnasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1146/2018 ja  986/2019 säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Ruokavirasto tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein. 

Ruokaviraston hinnasto. Hinnasto sisältää sekä asetuksen 1146/2018 julkisoikeudelliset suoritteet, että liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2019 alkaen MMM asetuksen 1087/2018 mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2019