Hinnasto

Siirry hinnastoon

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1193/2021 ja asetuksen muutoksessa 1257/2022 säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Ruokavirasto tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein. 

Ruokaviraston hinnasto. Hinnasto sisältää asetuksen 1193/2021 suoritteet sekä Ruokaviraston liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet. Lisäksi hinnasto sisältää asetuksen 1193/2021 2§ kohdan julkisoikeudelliset eläintautien laboratoriotutkimusten hinnat. 

Porovahinkolautakunnan suoritteista perittään maksut 1.1.2023 alkaen MMM:n asetuksen 1215/2022 mukaisesti.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista peritään maksut 1.1.2023 alkaen MMM:n asetuksen 1214/2022 mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2023