Saavutettavuusseloste

Ruokavirasto.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Ruokavirasto.fi-sivusto on julkaistu 1.1.2019. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 20.9.2019. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Ruokavirasto yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan kanssa.

Ruokavirasto.fi-sivuston saavutettavuuden tila

Ruokavirasto.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö

Merkittävimmät puutteet ovat liitetiedostojen saavutettavuudessa. Suurin osa sivuston liitetiedostoista on julkaistu ennen 23.9.2018 ja näistä ennen 23.9.2018 julkaistuista liitetiedostoista saavutettavuusvaatimukset koskevat ainoastaan keskeisiä asiointiin tarvittavia tiedostoja. Laadimme suunnitelman ja aikataulun, joiden mukaisesti muutamme keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Lisäksi koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Ruokavirasto.fi-sivustolla on joitakin CSV-muotoisia taulukoita. Näiden taulukoiden sarakkeiden lajitteluun käytettävien ikonien tummuuskontrastisuhde ei täytä WCAG 2.1 -kriteeriä 1.4.11.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön alla olevalla palautelomakkeella tai lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Palautelomake

Sähköposti: info@ruokavirasto.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia. Ohjeet kantelun tekemiseksi