EU-tukitietojen hakupalvelu

Mitä tietoa palvelusta on saatavissa?

Hakupalvelussa julkaistaan

  • tuensaajan nimi
  • verotuskunta
  • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Kokonaan kansallisista varoista maksettuja tukia ei julkaista verkkopalvelussa. Jos haluat yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset kansallisten tukien tiedot, saat ne tilan sijaintikunnasta.

Listaukset kansallisten tukien saajista on mahdollista saada Ruokavirastosta, jos henkilötietojen käyttötarkoituksena on jokin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty erityinen käyttötarkoitus (esimerkiksi tieteellinen tutkimus tai suoramarkkinointi). Ohjeet tietojen pyytämiseen saat täältä. Ruokavirasto laskuttaa tietojenluovutuksista hinnastonsa mukaisesti.

Komission linjausten mukaisesti alle 1 250 euroa tukia saaneiden luonnollisten henkilöiden tietoja ei julkaista. Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas.

Näin käytät hakupalvelua

Valitse joko kalenterivuosi tai EU:n varainhoitovuosi (16.10.–15.10.). Klikkaa Hae-painiketta. Tulokset lajitellaan siten, että suurimmat tuensaajat ovat listassa ensimmäisinä.

Kalenterivuosi

Voit tehdä rajauksia valinnat-painikkeen kautta tai kirjoittamalla nimen/kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tehdyt valinnat -painikkeen takaa näet tekemäsi rajaukset. Lisätietoa tuista -painike tarjoaa tukityyppien kuvaukset ja selitteet. Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille painamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta. Pääset liikkumaan taulukkonäkymän ja kuvaajan välillä sivun oikeassa alareunassa olevan painikkeen avulla.

Varainhoitovuosi

Voit tehdä valintoja tuensaaja ja kunta -painikkeiden kautta tai kirjoittamalla nimen/kunnan sivun yläreunassa olevaan hakukenttään. Tukisummarajauksen voit tehdä tuet yhteensä -kohdassa. Näytettäviä rahastoja voit muuttaa valitse näytettävät rahastot -painikkeiden avulla.

Kaikki valinnat saat poistettua yläreunassa olevan poista valinnat -painikkeen kautta.

Tarkemman tukityyppijaottelun saat esille painamalla kuntatiedon jälkeen olevaa +-painiketta.

Miksi Ruokavirasto julkaisee myös yksityishenkilöiden tukitiedot?

EU-tukitietojen hakupalvelu suljettiin marraskuussa 2010 EU-komission kehotuksesta. Sulkemisen syynä oli EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu, jossa todettiin hakupalvelua koskevat EU-säädökset pätemättömiksi siltä osin kuin kyse oli yksityisten henkilöiden tietojen julkaisemisesta hakupalvelussa. Hakupalvelu avattiin uudelleen huhtikuussa 2011 niin, että hakupalvelusta oli poistettu yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot.

Uudistetussa tukihakupalvelussa julkaistaan jälleen myös yksityishenkilöiden tukitiedot.  Julkaisemista edellyttää neuvoston asetus (EY) N:o 1306/2013 111 artikla. Tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä. 

Miksi Ruokavirasto ei julkaise tietoja kansallisista tuista?

EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista tukihakupalvelussa, koska yksityishenkilöiden tukitietojen julkisuuteen ja niiden luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki) ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).

Milloin tuet julkaistaan?

Tiedot julkaistaan viimeistään 31. toukokuuta EU:n varainhoitovuotta seuraavana vuonna. EU:n varainhoitovuosi alkaa 16. lokakuuta ja päättyy seuraavana vuonna 15.10.

Miten tukisummat lasketaan?

Tukihakupalvelun tiedot perustuvat kalenteri- tai varainhoitovuotena suoritettuihin maksuihin. Jos tuensaajalle on maksettu tukia, mutta tuensaaja on palauttanut tukia takaisin esimerkiksi eläinmäärä- tai pinta-alamuutoksien vuoksi, palvelussa näkyy nettosumma.

Tiedoissa voi olla mukana eri tukivuosien maksuja tai palautuksia. Tukisummiin sisältyvät sekä kokonaan EU-rahoitteiset tuet että tuet, joissa on kansallista rahoitusta, kuten ympäristökorvaukset sekä yritys- ja hanketuet.

Miksi tuensaajina on yrityksiä ja viranomaisia?

Suuri osa hakupalvelun tuensaajina olevista organisaatioista on saanut esimerkiksi maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, tukea tiedottamiseen ja menekin edistämiseen sekä tukea kehittämishankkeisiin. Hakupalvelussa tuensaajina näkyvät kehittämisorganisaatiot toteuttavat kehittämishankkeita, joiden lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. 

Virheellisiä tietoja?

Tietosuoja-asetuksen (2016/679, 16 art.) mukaan rekisteröidyllä (tuensaajalla) on oikeus saada virheelliset tietonsa korjatuiksi. Jos huomaat virheen, voit ottaa yhteyttä Ruokavirastoon virheen korjaamiseksi.

Haluatko lisätietoja?

Soita 029 530 0400 (vaihde) tai ota yhteyttä sähköpostitse tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.