Tukipäätökset

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset lähettävät maatiloille päätökset myönnetyistä viljelijätuista. Tukipäätöksestä näet kaikki tukeen liittyvät maksutapahtumat ja pinta-alan, jonka perusteella tuki on maksettu. Myös mahdolliset valvonnassa havaittujen puutteiden aiheuttamat vähennykset on eritelty päätöksessä.

Tukipäätösesimerkeissä on kerrottu tarkemmin päätöksissä olevista summista ja niiden laskennasta.

Esimerkit tukipäätöksistä: perus- ja viherryttämistuki sekä luonnonhaittakorvaus

Tukipäätös: perustuki ja viherryttämistuki 2015
Tukipäätös: luonnonhaittakorvaus 2015

AB-alueella sijaitseva maatila on hakenut vuonna 2015 perus- ja viherryttämistukea sekä luonnonhaittakorvausta 58,40 hehtaarista. Tilalla on ollut valvonta, jossa on todettu -0,35 ha pinta-alavirhettä ja 0,06 ha tilapäisesti viljelemätöntä alaa. Näistä aloista ei makseta tukia. Lisäksi viljaksi ilmoitetusta alasta on todettu avokesannoksi 7,1 ha. Tilan kesantorajoite oli valvonnan jälkeen 13,18 ha, mutta ilmoittamattoman avokesannon seurauksena kesantorajoite ylittyy 5,26 ha, josta ei makseta luonnonhaittakorvausta. Ala lasketaan mukaan luonnonhaittakorvauksen pinta-alavirheeseen.

Valvonnan jälkeen tilan perus- ja viherryttämistukikelpoinen pinta-ala on 57,99 ha ja luonnonhaittakorvaukseen kelpoinen pinta-ala 52,73 ha. Perus- ja viherryttämistuessa pinta-alaero on enintään 3 % ja 2 ha, joten sanktiota ei tule, vaan tukikelpoinen pinta-ala rajataan valvonnassa hyväksyttyyn alaan, 57,99 hehtaariin. Luonnonhaittakorvauksessa pinta-alaeroa on 10,75 %. Koska pinta-alavirhettä on enemmän kuin 3 %, tulee sanktioprosentiksi pinta-alavirheprosentti kerrottuna kahdella eli 21,49 %.

Luonnonhaittakorvaus maksetaan valvonnassa hyväksytystä alasta 52,73 ha, ja tästä vähennetään sanktio 21,49 %.

Tilalla on tukioikeuksia koko alalle ja perustuen tukioikeuden arvo on 118,05 e/ha ja viherryttämistuen tukitaso 74,54 e/ha. Tilalle maksetaan tukea yhteensä 10 708,04 e, josta on maksettu ennakkona 9 113,91 e ja loppumaksuna 1 594,13 e.

Tilalle on maksettu luonnonhaittakorvauksen ennakkoa 10 771,88 euroa tukihakemuksella ilmoitetun pinta-alan mukaisesti. Luonnonhaittakorvaukseen kelpoisella pinta-alalla uusi tukisumma on 11 442,41 e, josta vähennetään sanktio -21,49 %. Maksettavaa jää 8 983,44 e. Tilalle aiheutuutulee takaisinperintä 1 788,44 e, koska ennakkona maksettu summa on suurempi kuin lopullinen korvaus.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022