Uutisia viljelijöille

 • 18. heinäkuuta 2019

  Koloradonkuoriaisten tarkkailu perunakasvustoista on nyt ajankohtaista

  Vaikka kesinä 2018 ja 2017 ei Suomessa todettu yhtään uutta koloradonkuoriaisesiintymää, on mahdollista, että kuoriaisia on voinut talvehtia perunapelloissa. On myös mahdollista, että kuoriaisia on…

  Koloradonkuoriaisten tarkkailu perunakasvustoista on nyt ajankohtaista
 • 15. heinäkuuta 2019

  IHN-taudin rajoitusvyöhyke lakkautettu Iin ja Simon kuntien alueelta

  Lohikalojen IHN-taudin leviämisen estämiseksi perustettu rajoitusvyöhyke on lakkautettu Iin ja Simon kuntien alueella, Perämeren rannikolla. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (nyk. Ruokavirasto)…

  IHN-taudin rajoitusvyöhyke lakkautettu Iin ja Simon kuntien alueelta
 • 12. heinäkuuta 2019

  Kasvukausi 2018 tuotti hyvin itävää siementä

  Kylvösiementen itävyystulokset Ruokaviraston siemenlaboratoriosta tarkastuskaudelta 2018 - 2019 ovat valmistuneet. Tarkastuskausi alkaa aina heinäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy kesäkuun viimeisenä…

  Kasvukausi 2018 tuotti hyvin itävää siementä
 • 10. heinäkuuta 2019

  Kalajauhossa käytetyn hapettumisenestoaineen soveltuvuus luomutuotantoon tulee varmistaa

  Ruokavirasto haluaa muistuttaa luomurehujen valmistajia varmistamaan kalajauhossa käytetyn hapettumisenestoaineen soveltuvuuden luomutuotantoon. Luomutuotannossa tavanomaisen kalajauhon käyttö on…

  Kalajauhossa käytetyn hapettumisenestoaineen soveltuvuus luomutuotantoon tulee varmistaa
 • 10. heinäkuuta 2019

  Peltolohkoaineistoa käyttävä palvelu on avautunut uudelleen

  Ohjelmistoyritys 11latoa on avannut peltolohkot.fi-palvelun uudelleen käyttöön. Palvelu suljettiin kesäkuussa, kun palvelussa käytettävän Ruokaviraston peltolohkoaineiston todettiin sisältävän…

  Peltolohkoaineistoa käyttävä palvelu on avautunut uudelleen
 • 3. heinäkuuta 2019

  MMM: Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

  Lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen…

  MMM: Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä
 • 3. heinäkuuta 2019

  Porotalouden eläinkohtainen tuki poronhoitovuodelta 2019/2020 on haettavissa

  Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuonna…

  Porotalouden eläinkohtainen tuki poronhoitovuodelta 2019/2020 on haettavissa
 • 1. heinäkuuta 2019

  MMM: Uusi siemenlaki voimaan heinäkuun alussa 2019

  Siemenlain uudistuksen tavoitteena on ollut saada laki vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita. Uudistuksessa huomioitiin myös EU:n lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet. Uusi siemenlaki tulee voimaan…

  MMM: Uusi siemenlaki voimaan heinäkuun alussa 2019
 • 26. kesäkuuta 2019

  Ruokavirasto on useilla aiheilla läsnä Okrassa

  Ruokaviraston monialaisella osastolla Okra-maatalousnäyttelyssä kuullaan kasvinterveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Ruokaviraston Loimaan toimipisteessä vietetään avointen ovien päiviä messujen ajan 3.–6. heinäkuuta.

  Ruokavirasto on useilla aiheilla läsnä Okrassa
 • 25. kesäkuuta 2019

  Korotus Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen

  Vuoden 2018 Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea saaneille maatiloille maksetaan lisämaksu. Jo maksettua tukea korotetaan eurolla siten, että tuen määrä on 63 euroa…

  Korotus Etelä-Suomen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen
 • 9. tammikuuta 2019

  Tarkkuutta täydennysrehujen käyttöön luomumärehtijöiden ruokinnassa

  Luomumärehtijöiden (naudat, lampaat ja vuohet) ruokinnan tulee perustua 100 % luomurehuihin. Tästä syystä myös pellavansiementä ja hiivaa on käytettävä/hankittava luonnonmukaisesti tuotettuna.…

  Tarkkuutta täydennysrehujen käyttöön luomumärehtijöiden ruokinnassa