Lääkitsemisen valvonnasta

Vuoden 2020 lääkitsemisen valvonnan tuloksista

Lääkitsemistä valvottiin sekä tuotantotiloilla että eläinlääkärien vastaanotoilla

Vuoden 2020 lääkitsemisen valvontatuloksien raportista selviää, että tuotantotiloja valvottiin aiempia vuosia enemmän. Samoin eläinlääkäreiden valvonnan kattavuus parani selvästi edellisien vuosien valvontaan verrattuna. Lääkitsemisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lääkkeiden lainsäädännön mukainen hallittu käyttö. Lääkkeiden käyttö eläimille ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan niille hyväksyttyjä lääkkeitä ja lääkkeiden varoaikoja on noudatettava, jotta elintarvikkeissa ei esiintyisi lääkejäämiä. Lue lisää.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021