Mehiläiset ja kimalaiset

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset MMM:n asetukset astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Eläintenpitäjärekisteriin kerätään tietoa myös siitä, missä mehiläisiä ja kimalaisia pidetään Suomessa. 

Paikkatiedon (koordinaatit) ansiosta voidaan vakavaa eläintautia epäiltäessä ryhtyä tehokkaisiin varotoimenpiteisiin myös lähialueiden vastaavissa eläintenpitopaikoissa ja näin estää taudin leviäminen. Rekisterin pito perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1123/2011).

Eläinten pitopaikkojen ja eläinten pitotoiminnan rekisteröinti tapahtuu näillä eläimillä samoin kuin muillakin, eli joko palvelussa epr.ruokavirasto.fi tai lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille. Rekisteröidyttäessä ilmoitetaan kyseessä oleva eläinlaji ja kerrotaan, mitä tarkoitusta varten eläimiä pidetään. Lomakkeiden yhteydessä on taulukko mahdollisista käyttötarkoituksista eläinlajeittain.

Eläinten lukumäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin yksilön – mehiläisten ja kimalaisten kohdalla puhutaan yhdyskunnasta (pesästä) – omistajan on rekisteröidyttävä. Tämä tarkoittaa siis sekä toiminnan (eläinten pito) että sen sijainnin (pitopaikka) rekisteröimistä. Velvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä, joilla ei ole maatilaa. Rekisteröintimaksua ei ole. Omistajan on pidettävä rekisterin tiedot ajan tasalla. 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2021