Vesiviljelyeläimet

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset MMM:n asetukset astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Jos pidät kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, joiden käyttötarkoituksena ei ole olla vain koristeita, tulee sinun rekisteröityä.

Vesiviljelyeläinten pitäjistä ja pitopaikoista pidetään vesiviljelyrekisteriä. Vesiviljelyeläinten pitäjän tulee tehdä ilmoitus vesiviljelyrekisteriin ennen toiminnan aloittamista ja rekisterin tiedot tulee pitää ajan tasalla.

Lomake ilmoituksen tekemiseksi löytyy Ruokaviraston lomakkeet ja ohjeet sivuilta.

Ilmoitus kalojen, äyriäisten (ravut, katkaravut) ja nilviäisten (simpukat ja etanat) pidosta tulee toimittaa sille kalatalousasioita hoitavalle Ely-keskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Ahvenanmaalla tiedot toimitetaan maakuntahallitukselle. Täältä löydät ELY-keskusten yhteystiedot ja täältä Ahvenanmaan maakuntahallituksen.

Rekisteriin tulee ilmoittaa kaikki kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pito missä tarkoituksessa hyvänsä, kuitenkin lukuun ottamatta koristekalojen, -äyriäisten tai -nilviäisten pitämistä sellaisissa akvaarioissa, akvaariotiloissa, tekolammikoissa tai altaissa, joissa eläinten pitopaikan vettä ei johdeta puhdistamattomana luonnonvesiin. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin kalan, ravun tai simpukan pitoa ja myös vain sukusolujen pitoa, eli mädin haudontaa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös simpukoiden pitoa vedenpuhdistustarkoituksessa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske luonnonvaraisten kalojen tai rapujen sumputtamista ennen elintarvikkeeksi myymistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.7.2021