Eläinvalkuaisen rehukäyttö (ns. TSE-asetus)

Viljelijät ja kotieläintuottajat

Elintarviketuotantoeläimiä saa ruokkia maito- ja munatuotteilla, muista kuin märehtijöistä saadulla kollageenilla ja gelatiinilla sekä muiden kuin märehtijöiden osista tai märehtijöiden vuodista ja nahoista saaduilla hydrolysoiduilla proteiineilla. Tiettyjen aivorappeumasairauksien (mm. BSE- eli ns. hullunlehmäntauti) ehkäisemiseksi annettujen yhteisön asetusten (EY/999/2001 ja kyseisen asetuksen muutokset) mukaisesti muun eläinperäisen valkuaisen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa on kielletty joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tästä kiellosta poikkeuksena kalajauhoa, eläinperäisiä di- ja trikalsiumfosfaatteja ja muista eläimistä kuin märehtijöistä saatuja verituotteita voidaan käyttää muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa alla olevin edellytyksin. Kalajauhoa voidaan käyttää vieroittamattomille märehtijöille tarkoitetussa kaupallisessa juottorehussa. Lisäksi muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen (lihaluujauho, verijauho tai hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen) on sallittu vesiviljelyeläinten ruokinnassa alla olevat vaatimukset huomioiden.

Edellä mainittuja eläinperäisiä valkuaisrehuja tuotantoeläinten ruokinnassa käyttävien tilojen tulee rekisteröityä tai hakea hyväksyntää Ruokavirastosta lomakkeella I. Lisäksi mikäli tilalla käytetään kalajauhoa sisältävää juottorehua, tulee tilan ilmoittaa sen käytöstä lomakkeella I. Rekisteröitymistä ja hyväksyntää koskevat vaatimukset eivät koske täysrehuja käyttäviä tiloja, toisin sanoen tiloja, jotka eivät valmista kotiseoksia. Ilmoitusvaatimukset liittyvät BSE- ja muiden TSE-tautien ehkäisyyn ja valvontaan.

Hyväksynnän piiriin kuuluvat ne tilat, jotka käyttävät eläinten ruokinnassa edellä mainittuja eläinvalkuaisia sellaisenaan ja ne sekatilat (märehtijöitä ja muita elintarviketuotantoeläimiä), jotka käyttävät em. tuotteita sisältäviä täydennysrehuja muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa.

Edellä mainittuja eläinvalkuaisia sisältävien rehujen ja eläinten, joille niitä ei ole tarkoitettu, valmistustilat, kuljetus, varastot ja säilytys sekä jakelujärjestelmien tulee olla erilliset. Näin estetään tällaisten rehujen syöttäminen eläinlajeille, joille niitä ei ole tarkoitettu.

Jos tila myy kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita tai käsiteltyä eläinvalkuaista tai eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia sisältäviä rehuseoksia, tulee tilan hakea hyväksyntää lomakkeella E (käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa).

Takaisin sivulle 'Viljelijät ja kotieläintuottajat'

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2019