Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa 13.1.2022

11. tammikuuta 2022

Eläintilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 13.1.–2.2.2022. Korvausta vuodelle 2022 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa tila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Hyvinvointikorvausta vuodelle 2022 hakevien tilojen on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2022 alkaen.

Uusia toimenpiteitä ovat hyvinvointisuunnitelmat ja vapaaporsitus

Suurin osa eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteiden ehdoista on pysynyt ennallaan aiempaan sitoumukseen nähden. Uusia toimenpiteitä tänä vuonna ovat hyvinvointisuunnitelmat ja vapaaporsitus.

Sikojen ja siipikarjan toteutuneista määristä on tehtävä eläinmääräilmoitus

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Sikojen ja siipikarjan määrät tilan on ilmoitettava itse eläinmääräilmoituksella. Viime vuonna korvausta saaneiden sika- ja siipikarjatilojen on tehtävä ilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 2.2.2022.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi