Kuljetus

Näillä sivuillla on tietoa elintarvikekuljetuksiin liittyvistä asioista mm. ilmoittamis- ja omavalvontavelvoitteista, kansallisista ja kansainvälisistä elintarvikekuljetuksista, ATP-sopimuksesta sekä kuljetusvälineiden tarkastamiseen liittyvistä asioista. Sivuilla on myös luettelo hyväksytyistä lämpötilojen rekisteröinti- ja mittauslaitteista.