Teurastus

Teurastuksessa eläin tainnutetaan ja lopetetaan elintarvikekäyttöä varten. Kaupallinen teurastustoiminta edellyttää hyväksyntää. Hyväksyvä viranomainen on Ruokavirasto

sähköpostiosoite

lita@ruokavirasto.fi

Lisää yhteystietoja katso kohta Lihantarkastus

Hyväksyminen katso kohta Teurastamon hyväksyminen

Hyväksymisprosessissa on tavoitteena että yrittäjä saa hyväksynnän sille toiminnalle, mitä hän on suunnitellut tekevänsä.

Teurastamon hyväksymisen edellytys on että teurastamon rakenteet täyttävät vaatimukset teurastustoiminnalle ja että yrittäjällä on toimintaohjeet ja riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilöstöä tekemään tainnutusta ja teurastusta. Jos rakenteissa, toimintatavoissa tai henkilöstön osaamisessa on puutteita, hyväksymispäätöksessä voidaan joutua rajaamaan pois tiettyjä toimintoja. Myös jo toiminnassa olevien teurastamojen osalta voidaan ajautua tilanteeseen, jossa teurastamon rakenteet, jäähdytyskapasiteetti, toimintavat tai henkilöstön osaaminen eivät enää ole tasapainossa teurasmäärien, eläinlajien tai esimerkiksi elinten talteenoton vaatiman hygienian kanssa. Teurastamoja ja teurastustoimintaa valvotaan jatkuvasti.

Ruhonosien ja elinten elintarvikekäytön osalta on muutamia yleisiä sääntöjä

TSE-riskin takia yli vuoden ikäisten nautojen, lampaiden ja vuohien kallo, aivot, silmät ja selkäydin hylätään lihantarkastuksessa.

Lisäksi hylätään hevoseläimen maksa ja munuaiset ja yli neljävuotiaiden nautojen munuaiset sekä maksa ja munuaiset silloin, kun on perusteltua syytä epäillä, että niihin on kertynyt raja-arvot ylittäviä määriä raskasmetalleja tai muita vieraita aineita. Samoin hylätään yli vuoden ikäisen luonnonvaraisen hirvieläimen maksa ja munuaiset ja luonnonvaraisten jänisten ja kanien munuaiset, sekä hylkeen kaikki elimet sekä nahanalainen ja vatsaontelon rasva. Tämä hylkäys tehdään raskasmetallien mahdollisen kertymisen vuoksi.

Ruhonosien hyödyntämistä lihavalmisteiden valmistuksessa rajoittaa lisäksi EU-säädös EY; N:o 853/2004   Liite III, jakso VI) joka kieltää seuraavien osien käytön lihavalmisteissa:

a) naaras- tai urospuolisten eläinten sukuelimet, kiveksiä lukuun ottamatta,

b) virtsaelimet, munuaisia ja virtsarakkoa lukuun ottamatta,

c) kurkunpään rusto, henkitorvi ja keuhkolohkojen ulkopuolella olevat keuhkoputket,

d) silmät ja silmäluomet,

e) ulkoiset korvakäytävät,

f) sarveiskudokset, ja

g) siipikarjan osalta pää – lukuun ottamatta harjaa, korvia ja helttoja – ruokatorvi, kupu, suolet ja sukuelimet.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2019