Elintarvikehuoneistot

Mikä on elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006).

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikelaissa mainittuja poikkeuksia (13 § 6 mom.) lukuun ottamatta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttumista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään sen kunnan tai kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella elintarvikehuoneisto aloittaa toimintansa. Elintarvikehuoneiston ilmoituslomakkeen saat sijaintikunnan elintarvikevalvontayksikön nettisivuilla. Valvontayksiköiden yhteystiedot voit hakea tämän sivun hakukoneen avulla. Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen omavalvontasuunnitelmaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella.

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiin toimittamista, huoneistolle on haettava hyväksyntää elintarvikevalvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista (hyväksytty elintarvikehuoneisto tai laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä on tarkempia säännöksiä valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011.