Elintarvikealan toiminta: vaaditaanko elintarvikehuoneistoilmoitus vai ei vai vaaditaanko laitoshyväksyntä?

Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä sellaisista toiminnoista, joiden kohdalla on ollut epäselvää, tarvitseeko niistä tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta vai ei vai vaatiiko toiminta laitoshyväksynnän. Toiminnot, jotka on selvästi määritelty jossain muualla (esim. lainsäädännössä tai Ruokaviraston ohjeissa) on jätetty taulukon ulkopuolelle.

Taulukko on tehty lähtökohtaisesti valvojia varten valvonnan yhdenmukaisuutta ajatellen. Taulukon tarkoitus on myös helpottaa toimijoita arvioimaan sitä, milloin toiminnasta tulee tehdä ilmoitus ja millaista toimintaa valvotaan. 

Koska taulukko ei sisällä kaikkea mahdollista elintarvikealan toimintaa, tulee toimijan aina toimintaa suunnitellessaan ottaa yhteyttä paikalliseen elintarvikevalvontaan, sillä viime kädessä paikallinen valvoja arvioi sen, kuuluuko suunniteltu toiminta elintarvikevalvonnan piiriin ja tarvitseeko siitä tehdä etukäteen elintarvikehuoneistoilmoitus tai tarvitseeko toiminta hyväksyä.

 

Tulostettava taulukko: 

Toiminnasta ilmoittaminen_Taulukko.pdf (päivitetty 18.11.2019)