Kysymyksiä ja vastauksia maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta

Tukeen oikeutetut yritykset

Mitä tarkoitetaan maatilakytkentäisellä yritystoiminnalla?

Maatilakytkentäinen yritystoiminta on yritystoimintaa, jota harjoitetaan maatilan yhteydessä maatalouden kanssa samassa verotusyksikössä saman y-tunnuksen alla. Tällöin maatilakytkentäinen yritystoiminta on maatilatalouden tuloverolain alaista, paitsi tapauksissa, joissa maatila on yhtiöitetty.

Mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavalla mikroyrityksellä?

Yritys jalostaa mitä tahansa maataloustuotteiksi määriteltyjä tuotteita (lukuun ottamatta kalataloustuotteet) siten, että tuotteet ovat edelleen maataloustuotteita. Yritys voi myös myydä maataloustuotteita (kaupanpitäminen) niin, että tuotteiden olomuoto ei muutu.

Jos yritys sekä jalostaa maataloustuotteita että valmistaa pitemmälle jalostettuja elintarvikkeita, niin yrityksen katsotaan kuuluvan tuen piiriin, jos pääosa eli yli puolet sen myyntitulosta koostuu maataloustuotteista.

Mitä tarkoitetaan maataloustuotteella?

EU:n lainsäädännössä maataloustuotteet on lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) liitteessä I (ns. Annex I -liitteen mukaiset maataloustuotteet). Annex I -lista
Maataloustuotteita ovat esimerkiksi:

 • teurastamotuotteet ja lihavalmisteet (kypsennetty, suolattu, savustettu jne.)
 • meijerituotteet maidosta; voi, juusto, jogurtti jne.
 • kananmunat ja munavalmisteet
 • hedelmät, marjat, vihannekset ja sienet sekä näistä valmistetut tuotteet
 • myllytuotteet
 • käymistietä hedelmistä tai marjoista valmistetut juomat (viini, siideri, sima)
 • lemmikkieläinten ruuat
 • rehut ja rehuseokset.

Annex I -liitteen numerokoodit perustuvat tullitoiminnassa käytettävään Euroopan yhteisön yhdistettyyn nimikkeistöön, josta käytetään lyhennettä CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature).

Tuotteiden kuuluminen maataloustuotteiksi voidaan selvittää vertaamalla Annex I -liitteen koodeja tarkempiin CN-koodeihin. Tässä on huomattava, että pääryhmien koodit ovat saattaneet muuttua, joten on aina verrattava myös otsikkotekstejä.

Lisätietoa CN-nimikkeistöstä Tullin sivuilla

Mitkä tuotteet eivät ole maataloustuotteita?

Maataloustuotteista pidemmälle jalostetut elintarvikkeet eivät ole enää maataloustuotteita. Tässä ei kuitenkaan jalostusaste ole aina ratkaiseva. Pidemmälle jalostettua maataloustuotteet eivät ole SEUT-sopimuksen liitteen I (Annex I) mukaisia tuotteita.

Tällaisia ei-maataloustuotteiksi luettavia elintarvikkeita ovat:

 • leipomotuotteet, myslit, makaronit
 • suklaa, kaakaomassa, makeiset, purukumi
 • jäätelö
 • keitot ja kastikkeet
 • olut, väkevät alkoholijuomat, juomasekoitukset
 • muut juomat lukuun ottamatta hedelmä- ja marjamehuja.

Minkä kokoinen yritys voi saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Maataloustuotteiden jalostamista ja myyntiä harjoittava mikroyritys yritys voi työllistää alle 10 henkilöä ja sen liikevaihto tai tase voi olla enintään 2 miljoonaa euroa. Yrityksen on annettava toimeentulo yrittäjälle tai vähintään yhdelle työntekijälle.

Maatilakytkentäisen yritystoiminnan vuosittainen liikevaihto tulee olla vähintään 10 000 euroa. Yläkokorajaa ei ole asetettu.

Voiko pienpanimo saada väliaikaista tukea?

Olut ei ole Annex I -liitteessä mainittu maataloustuote, joten pienpanimo ei voi saada väliaikaista tukea.

Voiko lomamökkien vuokraaja saada väliaikaista tukea?

Jos maatilakytkentäisenä yritystoimintana harjoitetaan lomamökkien vuokrausta, josta kertyy vuokratuloja vähintään 10 000 euroa vuodessa ja lomamökeistä saatavat tulot ovat merkittävä osa (vähintään 20 %) maatilayrityksen kokonaistuloista, niin tukea voitaisiin myöntää.

Voiko juustola saada väliaikaista tukea?

Juustola voi saada tukea.

Voiko marjatila saada väliaikaista tukea?

Marjatila voisi saada tukea vain, jos marjoja myydään erillisessä tätä tarkoitusta varten olevassa myyntitilassa. Tällöin tuen piiriin lasketaan vain kyseinen marjojen vähittäismyynti, ei muita marjatilan toimintoja. Marjatilojen osalta ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, vaikuttaako koronavirus kesän yritystoimintaan, joten tukea voisi hakea vasta satokauden jälkeen.

Voiko metsätaloutta harjoittava yritys saada tukea?

Tukea ei voida myöntää ainoastaan metsätaloutta harjoittavalle yritykselle. Kun tuen hakija harjoittaa maatalouden lisäksi metsätaloutta ja avustuksen kohteena oleva yritystoiminta on muuta kuin maa- ja metsätalouden alkutuotantoa, niin tukea voitaisiin myöntää.

Voiko metsäkone- tai hakeyritys saada väliaikaista tukea?

Jos maatilakytkentäisenä yritystoimintana harjoitetaan metsätalouden palvelutoimintaa, kuten metsäkoneurakointia tai hakeyrittäjyyttä, josta kertyy tuloja vähintään 10 000 euroa vuodessa ja saatavat tulot ovat merkittävä osa (vähintään 20 %) maatilayrityksen kokonaistuloista, niin tukea voitaisiin myöntää.

Voiko hevosalan yrittäjä saada väliaikaista tukea?

Jos maatilakytkentäisenä yritystoimintana harjoitetaan hevosalan palvelutoimintaa, kuten ravitallit, hoitohevostallit, ratsutilat, hevosterapia, josta kertyy tuloja vähintään 10 000 euroa vuodessa ja saatavat tulot ovat merkittävä osa (vähintään 20 %) maatilayrityksen kokonaistuloista, niin tukea voitaisiin myöntää.

Voiko liha-alan yritys saada väliaikaista tukea?

Liha-alan yritys voi saada tukea, sillä lihatuotteet ovat maataloustuotteita.

Voiko maatalouden alkutuotannon yritys saada väliaikaista tukea?

Maatalouden alkutuotannossa toimiva yritys voi hakea maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea.

Voiko kalatalouden yritys saada väliaikaista tukea?

Kalataloutta ei voida tukea. Kalatalouden yritys voi hakea erillistä kalatalouden yritysten väliaikaista tukea.

Voiko turkistuottaja saada väliaikaista tukea?

Turkiseläinten kasvatusta ei voida tukea. Turkistarha voi hakea alkutuotannon väliaikaista tukea. Lisäksi Finnvera voi rahoittaa turkistaloutta. Lisätietoa: www.finnvera.fi

Voiko esimerkiksi taksi-, kuorma-auto- tai kaivinkoneyrittäjyyteen saada maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Jos maatila harjoittaa esimerkiksi taksi-, kuorma-auto-, kaivinkone tms. yrittäjyyttä maatilan Y-tunnuksen alla, niin maatila voi hakea väliaikaista tukea. Yrittäjyyden ei siis tarvitse olla maatalouden toimialaan liittyvää yrittäjyyttä.

Jos taas maatila on harjoittaa taksiliikennettä niin, että taksiliikenne on erotettu erilliseksi yritykseksi maataloudesta (maatilalla ja taksiliikenteellä erilliset Y-tunnukset), niin silloin MMM:n väliaikaista tukea ei voi saada. Tällöin taksiliikennettä harjoitetaan erillisessä yrityksessä, joka voi hakea muita tukia, jos vain tukiehdot täyttyvät.

Voiko yritys, joka myy erikoiskahveja, teelajikkeita ja näiden valmistukseen käytettäviä tuotteita sekä suklaita hakea maaseudun yritysten väliaikaista tukea?

Kahvi ja tee ovat maataloustuotteita. Suklaa ei ole enää maataloustuote vaan se on jo pidemmälle jalostettu elintarvike. Jos pääosa liikevaihdosta/myynnistä koostuu kahvista ja teestä, niin hakemus kannattaa jättää.

Tuen käyttötarkoitukset

Voiko väliaikaista tukea käyttää kiinteistön vuokrakuluihin?

Kyllä voi. Vuokrakuluja voi esittää korvattavaksi enintään kuuden kuukauden ajalta 16.3.2020 alkaen.

Voiko väliaikaista tukea käyttää palkkakuluihin?

Väliaikaista tukea voidaan käyttää yritystoiminnan jatkumisella välttämättömiin palkkakustannuksiin 16.3.2020 alkaen enintään 6 kuukauden ajalle. Palkkakustannuksiksi hyväksytään enintään 2000 euron kuukausipalkka ja tästä 30 prosentin palkan sivukulut.

Kelpaavatko lainat kiinteisiin kuluihin? Miten maatilan tulot voi eriyttää maataloudesta, jos se jalostaa sen tuotteita?

Lainojen lyhennyksiä ei oteta huomioon kiinteinä kuluina. Lyhennykset rinnastetaan investointikustannuksiin. Sen sijaan lainojen koroista voi esittää kustannuksina enintään puolen vuoden osuuden. Jos maatila jalostaa omia tuotteitaan, tuki myönnetään alkutuotannon tukena. Maatilakytkentäisessä yritystoiminnassa ei ole mahdollista eriyttää tuloja, jos jalostetaan omia tuotteita.

Onko väliaikainen tuki tarkoitettu yrityksen investointeihin?

Et voi saada avustusta investointeihin, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa.
Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voit hakea erikseen maaseudun yritysrahoitusta, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa. Lisäksi on mahdollista hakea yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Tuki investointeihin EU:n osaksi rahoittamaa ja se myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman mukaisista tuista saat lisätietoa oman alueesi ELY-keskuksesta tai alueellasi toimivasta Leader-toimintaryhmästä.
Lisätieto maaseudun yritysrahoituksesta
Hae ELY-keskuksen yhteystiedot

Tuen hakeminen

Miten väliaikaista tukea haetaan?

Tuen haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Tarkemmat tiedot tuen hakemisesta.

Voiko hakemukseen tehdä vielä muutoksia, vaikka on jo ehtinyt lähettää hakemuksen asiointipalvelussa?

Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ELY-keskuksessa ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi. ELY-keskusten yhteystiedot voit hakea sivuiltamme kotipaikkakuntasi perusteella

Miltä ajalta kustannuksia voi esittää hakemuksessa?

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Onko kustannukset ilmoitettava arvonlisäverollisina vai verottomina? Ilmoitetaanko vain hakemuspäivään asti toteutuneet kustannukset, vai voiko hakea esim. puolen vuoden kustannukset, niin että siihen sisältyy tulevia kustannuksia?

Kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa. Kustannuksista voi ilmoittaa sekä toteutuneita että tulevia kustannuksia. Kiinteinä vuosittain toistuvista kustannuksista (vakuutukset, kiinteistövero, eläkemaksut jne.) voi ilmoittaa toteutusjakson osuuden. Maksun ei tarvitse tapahtua toteutusjaksolla. Siis käytännössä kuuden kuukauden jaksolta puolet vuoden kustannuksista. Kustannukset voi poimia viime vuoden kirjanpidosta, jos ne suunnilleen pysyvät vuosittain saman suuruisina.

Milloin väliaikainen tuki maksetaan?

ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Tuki maksetaan muutaman päivän kuluessa siitä, kun ELY-keskus on tehnyt tuesta myöntöpäätöksen.

Mitä ovat de minimis -tuet ja miksi niistä pitää esittää tiedot hakemuksessa?

De minimis -tuki (vähämerkityksinen tuki) tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. De minimis -tukia ovat sellaiset Ely-keskusten, Finnveran, Business Finlandin, kuntien tai muun julkisen tahon myöntämät tuet, joissa tukipäätöksessä on kerrottu tuen olevan de minimis -tukea.
Yritys voi saada de minimis -tukia korkeintaan 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Tässä tukihaussa merkityksellisiä ovat siis vuosina 2018, 2019 ja 2020 myönnetyt de minimis -tuet. Tätä vanhempia tukia ei huomioida. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoa de minimis -tuesta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.5.2020