Brexitin vaikutus eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin

Komission tiedotuksia BREXITin seurauksista

Koirat, kissat ja Fretit

Euroopan komissio on hyväksynyt Ison Britannian maaksi, josta 1.1.2021 alkaen saa matkustaa lemmikkikoiran, -kissan tai -fretin kanssa EU:n alueelle ilman raivotaudin vasta-ainetestin tulosta. Koirien, kissojen ja frettien TUONTI on myös sallittua ilman vasta-ainetestiä. 

HUOM Englannin, Skotlannin ja Walesin lemmikkipassi ei ole enää käypä matkustusasiakirja vuoden 2021 alusta lähtien, mutta Pohjois-Irlannin lemmikkipassi käy matkustusasiakirjana merkinnällä "NI". Matkustus onnistuu täten vain alkuperämaan myöntämällä terveystodistuksella hyväksytyn maahantulopaikan kautta. HUOM! Lentoteitse vain Helsinki-Vantaan lentoasema on hyväksytty lemmikkien kanssa matkustavien maahantulopaikaksi! Lemmikkien sallitut maahantulopaikat on lueteltu alla taulukossa. Muista paikosta rajan ylitys ei ole sallittua ja muuta kautta saapuvan lemmikin pääsy Suomeen evätään. 

Säädösmuutoksia

1.1.2021 lähtien Iso Britannia on lisätty seuraavien säädösten tuontiin hyväksyttyjen maiden luetteloihin sallituista alkuperämaista:

 

Komission asetus (EU) N:o 206/2010, liitteet I ja II

Koskien tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa

**

Komission asetus (EY) N:o 798/2008, liite I

Koskien siipikarjaa ja siipikarjatuotteita

**

Komission asetus (EY) N:o 119/2009, liite I

Koskien luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa

**

Komission päätös, 2007/777, liite II

Koskien ihmisravinnoksi tarkoitettuja tiettyjä lihavalmisteita ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia

**

Komission asetus (EU) N:o 605/2010, liite I

Koskien ihmisravinnoksi tarkoitettuja raakamaitoa, maitotuotteita, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita

**

 

Komission asetus (EY) N:o 1251/2008, liite III

Koskien vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi

**                  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659, liite I

Koskien elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevia edellytyksiä

**

Komission täytäntöönpanopäätös, 2012/137, liite I

Koskien siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia unioniin

**

Komission täytäntöönpanopäätös, 2011/630, liite I

Koskien naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia unioniin

**

Komission päätös, 2006/168, liite I

Koskien eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevia vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa unioniin

**

Komission päätös, 2010/472, liitteet I ja III

Koskien lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia unioniin

**

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/626, Liitteet I, II ja III

Koskien niiden kolmansien maiden tai kolmansien maiden alueiden luetteloita, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tulo Euroopan unioniin on sallittua

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.5.2021