Puinen pakkausmateriaali EU:n ulkopuolelta tuotaessa

Puisen pakkausmateriaalin pitää olla FAO:n ISPM 15 -standardin mukaista, kun sitä käytetään tavaroiden kuljettamiseen EU:n ulkopuolisesta maasta Suomeen tai muihin EU-maihin. Vaatimusten tarkoituksena on estää useiden metsä- ja puutavaratuholaisten kuten mäntyankeroisen ja aasianrunkojäärän leviämistä puisen pakkausmateriaalin välityksellä. 

Ajankohtaista

 • Huomioi Brexit tuonnissa: Isosta-Britanniasta tuotavan puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -käsiteltyä ja merkittyä 1.1.2021 lähtien. Vaatimus ei koske Pohjois-Irlantia, ainoastaan Isoa-Britanniaa eli Englantia, Skotlantia ja Walesia.
 • 1.3.2021 tiukentuvat Kiinasta, Intiasta ja Valko-Venäjältä tuotavan puisen pakkausmateriaalin tuontivaatimukset

ISPM 15 -standardin vaatimukset

ISPM 15 -standardin mukaan puisen pakkausmateriaalin pitää olla

 • kuoretonta
 • käsiteltyä kasvintuhoojien torjumiseksi sekä
 • standardin mukaisesti merkittyä

Standardin vaatimukset koskevat

 • kaikkea puista pakkausmateriaalia: lavoja, laatikoita, kehikoita, tukipuita jne.
 • sekä havupuusta että lehtipuusta valmistettua pakkausmateriaalia
 • uutta ja vanhaa pakkausmateriaalia

Standardin vaatimukset eivät koske

 • puuperäisiä teollisesti valmistettuja materiaaleja kuten vaneria, lastu- ja kuitulevyjä
 • alle 6 mm puuainesta.

Puisen pakkausmateriaalin (CN 4415) pitää olla käsitelty ja merkitty ISPM 15 -standardin mukaisesti myös silloin, kun sitä tuodaan EU:n ulkopuolelta sellaisenaan eli ilman kuormaa.

ISPM 15 -merkintä


Merkintä sisältää:

 • IPPC -logo
 • XX = kaksikirjaiminen alkuperämaan koodi
 • YYYY = pakkausvalmistajan tunnus
 • ZZ = käsittelymerkintä

Käsittelymerkinnässä HT (heat treatment) tarkoittaa kuumennuskäsittelyä.
DH on dielectric heating ja MB on metyylibromidikäsittely.

Merkintä pitää olla jokaisessa pakkauksessa ja tukipuussa näkyvissä vähintään kahdella vastakkaisella sivulla.  Merkinnän on oltava pysyvä eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai oranssia väriä. 

Tarkastukset

EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotavaa puista pakkausmateriaalia tarkastetaan satamissa, lentokentillä, maarajanylityspaikoilla sekä maahantuojien varastoissa. Tarkastukset ovat maksuttomia. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö maahantuotu pakkausmateriaali ISPM 15 -standardin vaatimukset, ja onko pakkausmateriaalissa merkkejä kasvintuhoojista. Tarvittaessa pakkauksista otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksiin.

Maahantuotu pakkausmateriaali määrätään maahantuontikieltoon, jos se ei täytä ISPM 15 -standardin käsittely- tai merkintävaatimusta, tai jos siitä löytyy karanteenituhoojia. Tarkastaja tekee maahantuontikiellosta kirjallisen päätöksen, jossa määrätään toimenpiteet. Toimenpiteenä on yleensä pakkausmateriaalin hävitys. Maahantuoja tekee toimenpiteet omalla kustannuksellaan.

Ilmoita tuhoojahavainnoista puisessa pakkausmateriaalissa

Ilmoita Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi), jos havaitset puisessa pakkausmateriaalissa eläviä kovakuoriaisia, toukkia tai toukkien tekemiä käytäviä (kuvat alla). Näin voidaan löytää mahdolliset karanteenituhoojat ajoissa, ja estää niiden leviäminen ympäristöön.


Aasianrunkojäärä.Aasianrunkojäärä on lehtipuita tuhoava karanteenituhooja, jota ei saa päästää leviämään ympäristöön. Kuva: Ruokavirasto.

Reiät ja käytävät puisessa pakkausmateriaalissa ovat merkkejä jääristä. Reiät ja käytävät puisessa pakkausmateriaalissa ovat merkkejä jääristä. Kuva: Kim Tilli

Yhteydenotot

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2021