Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle

21. kesäkuuta 2023

Laiminlyönnit ovat paikoin lisääntyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui viime vuonna säädösten vastaista menettelyä 29 prosentilla tiloista, eli hieman toissavuotista (25 %) enemmän. Tarkastuksia tehtiin myös paria aiempaa vuotta enemmän. Valvonnassa painotettiin viime vuonna munintakanaloita.

Vuonna 2022 määrättiin suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi 446 tuotantoeläintilaa, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. Koronavuosien vähennysten jälkeen valvottavien tilojen lukumäärää lisättiin tavanomaiselle tasolle. Kaikkiaan tiloja tarkastettiin 388, joista 333:ssa oli tarkastushetkellä eläimiä.

Munintakanaloita tarkastettiin 56, joista kanoja oli tarkastushetkellä vain 31:ssa. Niistä laiminlyöntejä oli 23 prosentilla ja häkkikanaloissa (27 %) enemmän kuin avokanaloissa (15 %).

Tarkastetuista nautatiloista yhteensä 176:lla oli eläimiä. Laiminlyöntejä havaittiin 32 prosentilla tiloista, mikä on hieman enemmän kuin toissa vuonna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 33 prosenttia todettiin vasikoilla.

Sekä lammastiloilla (28 %) että sikatiloilla (38 %) laiminlyöntien osuus nousi huomattavasti edellisvuodesta. Niin ikään tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin. Yleisimmin puutteita tiloilla havaittiin suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvissä vaatimuksissa. Tulokset kertovat, että viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille: riskien perusteella valituilla nauta-, sika- ja lammastiloilla oli selvästi enemmän puutteita kuin satunnaisesti valituilla tiloilla.

Vain kolmella 28 tarkastetusta turkiseläintilasta havaittiin puutteita (11 %). Valvonnassa painotettiin minkki- ja supikoiratiloja.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä ylitti tavoitetason

Epäilyyn perustuvien tarkastuskäyntien määrä ylitti edellisvuoden notkahduksen jälkeen taas 6 000 tarkastuskäynnin rajan: tarkastuskäyntejä tehtiin 6 089. Näistä vajaa neljäsosa oli uusintatarkastuksia, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu.

537 tarkastuskäynnillä (9 % kaikista käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, joiden seurauksena viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Yhteensä 1 669 tarkastuskäynnillä (27 % kaikista käynneistä) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksena saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle.

Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin.

Eläinkuljetuksissa aiempaa vähemmän laiminlyöntejä

Eläinkuljetusten valvonnoissa havaittiin hieman aiempaa vähemmän laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä ilmeni 6,5 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohdat olivat kuitenkin pitkälti samoja kuin edellisvuosina ja suurin osa liittyi asiakirjapuutteisiin eikä suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Taina Mikkonen, p. 029 520 4702 (tuotantoeläintilojen otantatarkastukset)
Erityisasiantuntija Minna Haataja-Koskinen, p.  029 520 5235 (eläinkuljetusten valvonta)

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2022
Otantaan perustuvat tarkastukset 2022
Eläinkuljetusten valvonta 2022
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2022 -raportti (pdf)