Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa

1. kesäkuuta 2022

Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2021. Aiempien vuosien tavoin 80 prosenttia kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläinten pitoon. Korona-aikana lisääntynyt lemmikkien hankkiminen ei näkynyt viranomaisvalvonnassa vielä viime vuonna, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2021 reilut 5 800, mikä on hieman aiempia vuosia vähemmän. Epäilytarkastuskäyntien määrä on tuplaantunut viime vuosikymmenen alusta. Samalla myös viranomaistoimenpiteisiin johtaneiden käyntien määrä on lisääntynyt.

Viime vuonna yli 500 tarkastuskäynnillä havaittiin vakavia laiminlyöntejä, jotka johtivat kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Näistä noin 100 tapauksessa kiireellisiin toimiin jouduttiin uusintatarkastuksen yhteydessä. Viime vuonna 23 prosenttia tehdyistä toimenpiteistä oli kiireellisiä. Kuten aiempina vuosina, selvästi suurin osa kiireellisten toimenpiteiden kokonaismäärästä kohdistui lemmikkieläimiin. Lemmikkieläinten pitoon ei kohdistu ammattimaista toimintaa lukuun ottamatta säännöllistä valvontaa, minkä johdosta tilanteet voivat olla jo vakavia, ennen kuin ne tulevat viranomaisten tietoon.

Yleisimmin epäilytarkastukset liittyivät koirien ja kissojen pitämiseen. Näitä tarkastuksia viranomaiset tekivät yhteensä noin 4 500. Tuotantoeläimistä tarkastettiin eniten nautojen pitopaikkoja, joita oli vähän yli 800. Tuotantoeläinten pidon tarkastuksissa 38 %:ssa havaittiin puutteita, jotka johtivat eläimen hoidosta vastaavalle henkilölle annettuun kieltoon tai määräykseen eläinten pito-olosuhteiden kohentamisesta, kun lemmikkieläinkohteissa päätöksiä annettiin 27 %:ssa tarkastuksista.

Tutut ongelmat näkyvät myös otantatarkastuksissa

Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin viime vuonna 255 tuotantoeläintilalla, joista 235:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 25 prosentilla tiloista, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Koronapandemian vuoksi otantatarkastuksia tehtiin tosin lähes neljännes edellisvuotta vähemmän.

Otantatarkastuksissa valvontaa on onnistuttu kohdentamaan hyvin riskitiloille. Samantyyppiset ongelmat toistuvat vuodesta toiseen otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa. Muun muassa suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui edelleen suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli vain 3,5 prosenttia. Kiireellisiin toimenpiteisiin johtavia laiminlyöntejä ei havaittu lainkaan.

Eläinkuljetukset sujuivat aiempien vuosien tapaan

Eläinkuljetuksissa laiminlyöntejä ilmeni yhteensä 31 kuljetuksessa 383:sta tarkastetusta. Määrä on aiempien vuosien tasolla ja epäkohdat ovat pitkälti samoja kuin edellisvuosina. Yksittäisiä epäkohtia havaittiin kaikkiaan 49 kappaletta, joista 29 oli asiakirjojen puutteita.

Lue lisää:

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2021
Otantaan perustuvat tarkastukset 2021
Eläinkuljetusten valvonta 2021

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2021 -raportti (pdf)