Ei enää sinkkioksidia porsaiden vieroitusripulin ehkäisyyn

15. joulukuuta 2021

Euroopan komissio antoi 26. kesäkuuta 2017 päätöksen peruuttaa porsaiden vieroitusripulin ehkäisyyn käyttävien sinkkioksidivalmisteiden myyntiluvat viiden vuoden siirtymäajalla. Sinkkioksidin lääkkeellisen käytön on katsottu aiheuttavan ympäristölle vakavaa haittaa ja lisäksi käytöllä on vaikutuksia antibioottiresistenssin kehittymiseen. Komission päätöksestä on kulunut lähes 4,5 vuotta. Suomessa on yksi myyntiluvallinen valmiste, Vetzin vet 1000 mg/g esisekoite. Valmiste ei enää ole kaupan, ja myyntilupa peruuntuu lähiaikoina.

Käyttömäärät pudonneet viime vuosien aikana

EU:n päätöksen syynä ovat sinkkioksidin lääkkeellisen käytön aiheuttamat haitat ympäristölle.  Sinkki kertyy maaperään ja on liiallisina määrinä vahingollista kasveille. Lisäksi käyttö on yhteydessä antibioottiresistenssin kehittymiseen. Tästä oli vain vähäistä näyttöä haitta-hyötyarvioinnin perusteella. Tiedossa kuitenkin on, että metalliresistenssi voi sijaita samoissa plasmideissa kuin antibioottiresistenssi, ja kliinisissä tutkimuksissa antibioottiresistenssin havaittiin lisääntyvän sinkkioksidin käytön yhteydessä. Sinkin käyttö voi siten ylläpitää valintapainetta resistenteille bakteereille.

Suomessa käytettiin lääkerehuihin sinkkioksidia yli 10.000 kg vuonna 2014 ja enää 746 kg vuonna 2020. Siirtymistä pois sinkkioksidin käytöstä on tehty vuosien ajan, ja elinkeino on tukenut muutosta päivittämällä vuonna 2018 porsaiden vieroitusoppaan. Suomessa tavoitteena on ollut saada siirtymä tehtyä niin, ettei vieroitusripuli lisäänny eikä antibioottien käyttötarve ripuleiden hoitoon kasva.

Rehuissa saa edelleen käyttää sinkkiä rehulainsäädännön mukaisesti eläinten hivenainetarpeen tyydyttämiseksi. Vieroitusripulin ehkäisyyn sinkkiä ei voi käyttää ympäristösyiden ja antibioottiresistenssin lisääntymisen vaaran vuoksi.

Lue lisää:
Porsaiden vieroitusopas ETT:n sivuilla

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi