Euroopan antibioottipäivä 2021: resistenssin torjunnassa pienistä toimista syntyy vaikuttavuutta

11. marraskuuta 2021

Euroopan antibioottipäivää vietetään vuosittain 18.11. Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden tehon heikkenemisen yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista.

Antibioottiresistenssi on niin kutsuttu viheliäinen ongelma. Viheliäisiä ongelmia määrittää muun muassa se, että niihin ei ole löydettävissä lopullista ratkaisua, ja että ongelman ratkaisuyritykset voivat helposti johtaa toisaalla uusiin ongelmiin. Samalla on kuitenkin mahdollista saada aikaan merkittäviä tuloksia yhdistämällä useita pienempiä hallintakeinoja. Antibioottiresistenssin hallitseminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden, kotimaassa ja kansainkansainvälisesti, sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

Euroopan antibioottipäivänä Ruokavirasto haluaa kiinnittää huomiota erilaisiin tapoihin hillitä antibioottiresistenssin lisääntymistä sekä suojella käytettävissä olevien antibioottien tehoa eläinten ja ihmisten yhteiseksi terveydeksi. Näitä keinoja ovat antibioottien hallitun käytön lisäksi muun muassa resistenssin ja sen hallintakeinojen tutkimus, sairauksien ennaltaehkäisy, valvonnan ja lainsäädännön keinot ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

Euroopan antibioottipäivää seuraavan viikon aikana Ruokavirasto nostaa verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa esiin jo tehtyjä toimenpiteitä ja onnistumisia, käynnissä olevia projekteja sekä tulevaisuuden näkymiä. Antibioottipäivän tiimoilla julkistetaan myös vuosittainen antibioottien käyttöä ja elintarvikkeista ja eläimistä Suomessa eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssiä seuraava FINRES-Vet-raportti.

Lisätietoja:

Liisa Kaartinen, lääkitsemisen ja hallitun antibioottikäytön valvonta ja ohjaus, p. 0295 204 360
Saija Kalenius, lääkitsemisen ja hallitun antibioottikäytön valvonta ja ohjaus, p. 0295 204 821 (paikalla ma 15.11. lähtien)
Suvi Nykäsenoja, antibioottiresistenssin seuranta, FINRES-Vet, p. 0295 204 775

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietoa antibioottiresistenssistä: