Pysyvän mikrobilääketyöryhmän blogi - Pohjoismaista näkemystä antibioottien käyttöön eläimille

5. elokuuta 2022

Toista vuotta sitten pieni joukko Pohjoismaalaisia eläinlääkäreitä kokoontui – etänä tietenkin – keskustellakseen uuden järjestön perustamisesta. Nordic Vets against AMR, Pohjoismaiset eläinlääkärit antibioottiresistenssiä vastaan, piti ensimmäisen kokouksensa vuoden 2021 syksyllä. Kokoukseen oli kutsuttu kiinnostuneita eläinlääketieteen ammattilaisia kaikista Pohjoismaista sekä Baltian maista. Tämän kokouksen yhteenveto on nyt julkaistu vertaisarvioidussa Antibiotics -lehdessä (artikkeliin lehden sivulla pääset tästä linkistä).

Opetusta kehitettävä

Kokouksen aikana pääteemat olivat koulutus, tutkimus ja lainsäädäntö. Antibioottiresistenssin osalta Pohjoismaat ovat maailmanlaajuisesti katsottuna edelläkävijöitä näillä osa-alueilla. Eläinlääkäriopiskelijoiden pätevyyttä tutkivat selvitykset ovat osoittaneet, että perustajavaltioiden (Suomi, Ruotsi, Norja) opiskelijat ovat hyvin tietoisia antibioottiresistenssin aiheuttamista ongelmista ja, että he myös tuntevat antibioottien käyttösuositukset.

Opetuksen kehittämistä tulee kuitenkin jatkaa ja kokouksessa toivottiinkin, että etenkin jatkokoulutukseen ja tietotaidon ylläpitoon panostettaisiin enemmän. Lisäksi ehdotettiin, että EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) ja eritoten ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training), eli järjestöt, jotka valvovat eläinlääketieteen opetuksen laatua Euroopassa, voisivat jatkossa painottaa kriteereissään enemmän antibioottien käyttösuositusten opettamista.

Lisää resistenssitutkimusta

Antibioottiresistenssin tutkimuksen saralla Pohjoismailla menee melko hyvin. Kokouksessa todettiin kuitenkin, että tutkimustiedon yhdistäminen tuotanto-, terveys- ja hoitotietoihin sekä tutkimustiedon laajempi levikki olisi omiaan edistämään antibioottiresistenssin vastustusta entisestään. Lisäksi useampien asiantuntija-alojen, kuten luonnontieteiden, sosiaalisten tieteiden, kliinikkojen, päätöksentekijöiden, asiantuntijajärjestöjen sekä tiedeviestinnän ammattilaisten yhteistyö olisi tärkeää, jotta rajalliset tutkimusresurssit osattaisiin kohdentaa oikein ja tulokset päätyisivät lainsäätäjien tietoon.

Tarvitaan keinoja käytön ohjaamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen

Pohjoismaissa säädellään maailman tiukimmin antibioottien käyttöä eläimillä. Sen lisäksi kaikki perustajamaat seuraavat aktiivisesti yleisimpien tulehduksenaiheuttajien antibioottiherkkyyttä (Suomessa FINRES-Vet).

Kokouksessa nostettiin esiin eritoten tiettyjä mikrobilääkkeitä koskevat käyttökiellot eläimillä, sekä ajantasaiset kansalliset suositukset antibioottien käytöstä. Lisäksi ehdotettiin, että eläinlääkäreiden voittoa tavoitteleva lääkkeiden myynti pitäisi kieltää koko EU:n alueella. Tämä on ollut meillä Suomessa maan tapana jo kauan, mutta monessa maassa eläinlääkäri tienaa leijonanosan tuloistaan myymällä lääkkeitä. Nyt julkaistussa yhteenvedossa ehdotetaankin, että tämä tienisti voisi muissakin maissa tulla esimerkiksi terveydenhuollon palveluja tarjoamalla.

Nordic Vets Against AMR on vielä lastenkengissään ja sen tulevaisuus riippuu suuresti jatkorahoituksesta ja eläinlääkäreiden innostuksesta lähteä järjestön toimintaan mukaan. Pitkäaikaisena tavoitteena on luoda yhteisö resistenssiasioista kiinnostuneille pohjoismaisille ja Baltian maiden eläinlääkäreille, jossa voidaan edistää antibioottiresistenssin vastustusta, tarjota eläinlääkäreille asiasta tietoa ja jatkokoulutusta, sekä mahdollisesti jopa luoda kattavat yhteispohjoismaiset mikrobilääkesuositukset. Järjestö seuraa tarkasti muitakin asiaan liittyvien projektien kehitystä, kuten ENOVAT (European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment) ja VetCAST (European Veterinary Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

Erikoistutkija Thomas Grönthal
Ruokavirasto, Helsingin bakteriologian jaosto
Kirjoittaja on Pysyvän mikrobityöryhmän jäsen