Afrikkalainen sikarutto väheni Euroopan unionissa vuonna 2022

23. toukokuuta 2023

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA julkaisi 22.5.2023 raportin afrikkalaisesta sikarutosta (ASF) Euroopan unionin (EU) alueella vuonna 2022. Raportin mukaan taudin esiintyminen sioissa ja villisioissa EU:ssa väheni edellisiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2022 uudistettiin afrikkalaisen sikaruton vastustusta koskevaa lainsäädäntöä. Suurin osa taudinpurkauksista kotieläiminä pidettävissä sioissa todettiin passiivisessa seurannassa eli tutkimalla oireellisia eläimiä (93 % taudinpurkauksista). Näytteenoton painopistettä muutettiin niin, että passiivisen seurannan merkitystä korostettiin ja otettujen näytteiden määrä lähes kaksinkertaistui. Aktiivisen tautiseurannan perusteella kotisioista otettujen näytteiden määrä vastaavasti aleni 80 %. Taudinpurkauksia todettiin kotisioissa kuitenkin aiempia vuosia vähemmän.

Suurin osa luonnonvaraisten villisikojen näytteistä saatiin metsästetyistä eläimistä. Tauti havaittiin suuremmalla todennäköisyydellä villisioista, jotka oli löydetty itsestään kuolleina.

Vaikka ASF-taudinpurkausten määrä kotisioissa aleni 79 % verrattuna edelliseen vuoteen ja tautitapausten määrä villisioissa väheni 40 %, tautia esiintyy EU:n alueella edelleen laajasti ja ASF on ajankohtainen uhka myös Suomelle edelleen. Vuonna 2022 tautia todettiin kotieläiminä pidettävissä sioissa 8 jäsenmaassa ja villisioissa 11 jäsenmaassa. Afrikkalaisen sikaruton vaikutus villisikapopulaation kokoon vaihteli eri jäsenmaissa. Joissakin maissa villisikojen kanta väheni ja joissakin se jopa kasvoi. Suomessa villisikojen kanta on pyritty pitämään alhaisena tukemalla niiden metsästystä.

Tukeakseen ASF-vastustusta EFSA laajentaa StopASF-kampanjaansa vuonna 2023.

Ruokavirasto muistuttaa, että afrikkalaisen sikaruton torjunnassa on ensiarvoisen tärkeää saada tietoon ja tutkittavaksi kaikki kuolleet ja sairaalta vaikuttavat luonnonvaraiset villisiat. Niistä tulee ilmoittaa paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Myös näytteiden lähettäminen metsästetyistä villisioista on edelleenkin tärkeää. Vastaavasti on tärkeää, että sikojen pitäjät hyvin matalalla kynnyksellä ottavat yhteyttä eläinlääkäriin, jos havaitsevat eläimissä afrikkalaiseen sikaruttoon sopivia oireita.

EFSA: Epidemiological analysis of African swine fever in the European Union during 2022

 EFSA: Stop African swine fever