Afrikkalaisesta sikarutosta varoitetaan huoltoasemien rekkaparkeilla ja teiden levikkeillä

24. elokuuta 2022

Ruokavirasto_kyltti_web.jpg

Ruokavirasto varoittaa afrikkalaisen sikaruton (ASF) voivan levitä eväsroskien mukana. ASF-viruksen kulkeutuminen infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana on riskiarvioissa katsottu yhdeksi mahdolliseksi leviämisreitiksi, kuinka sioille tappava verenvuotokuumetauti voisi rantautua Suomeen. Ruokavirasto on pystyttänyt ASF:stä varoittavia kylttejä huoltoasemien rekkaparkeille ja teiden levikkeille.

ASF-tietoutta lisääviä infokylttejä on kesällä pystytetty 25 huoltoaseman rekkaparkkeihin Etelä- ja Itä-Suomessa. Myöhemmin kylttejä pystytetään myös teiden levikkeille, ja niiden yhteismäärä nousee n. 70:een. Infokyltit on suunnattu etenkin kansainvälisen raskaan ammattiliikenteen kuljettajille, joita kannustetaan heittämään mahdollisten eväiden tähteet ja eväsroskat suljettavaan roska-astiaan ja vähentämään näin afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä. ASF voi levitä, jos tartunta-alueelta peräisin olevat, virusta sisältävät ruoat ja eväät päätyvät villisikojen syötäväksi.

Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuoda lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sillä tautitilanne ja rajoitusalueet voivat muuttua hyvin nopeasti. Liha- ja maitotuotteiden tuominen EU:n ulkopuolisista maista Suomeen on kokonaan kiellettyä.

Maahantulon estäminen olennaista taudintorjunnassa

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, joka on nopeasti levinnyt Euroopassa, vastustoimista huolimatta. Uudelle alueelle levinneen taudin hävittäminen on kallista ja hidasta, minkä vuoksi taudin maahantulon torjunta on erittäin tärkeää.

Tautia esiintyy kymmenessä EU-maassa, sekä EU:n itärajan takana muun muassa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Taudin leviämistä maan sisällä voi olla vaikea hallita ja siksi sen maahantulon tehokas estäminen on erittäin tärkeää.

ASF-tartunnan tiedetään kulkeutuvan helposti tartuntaa kantavien sikojen tai villisikojen ja niiden lihan tai niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Luonnonvaraiset villisiat voivat myös levittää tartuntaa, mutta pitkät harppaukset uusille alueille ovat ihmisten aiheuttamia. Virus voi piillä niin villisian- ja sianlihatuotteissa, matkaeväiden käärepapereissa, ulkomailta tulleissa maatalouskoneissa, rehussa kuin ulkomaille suuntautuneen villisikajahdin saaliissa ja metsästysvälineissä, jotka kaikki voivat matkustamisen myötä kulkeutua hyvinkin etäälle lähtöpisteestään.

Ulkomailta tulevilla matkustajilla on tärkeä rooli afrikkalaisen sikaruton ja muiden vastaavien eläintautien pitämisessä poissa Suomesta. ASF-torjunta edellyttää jatkuvaa valmiutta ja varotoimia myös etenkin sikatilallisilta, sillä hyvä tautisuojaus on varmin keino estää taudin leviäminen sikatiloille.

Levitessään aiheuttaisi mittavat tappiot

Ihmisiin afrikkalainen sikarutto ei tartu, mutta seurannaisvaikutuksiltaan se on viheliäinen: Suomeen levitessään tauti uhkaisi monien elantoa ja aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen sekä eläinten hävittämisen ja tilojen saneerauksen vuoksi.

Ruokavirasto on tehnyt muiden viranomaisten, elinkeinon ja useiden sidosryhmien kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä sikataloutta uhkaavan afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi jo hyvän aikaa. Afrikkalaisen sikaruton leviämistä ehkäistään Suomessa monin keinoin, joista rekkaparkkien ja teiden levikkeiden infokyltit ovat uusin aluevaltaus. Niiden pystyttämisessä Ruokavirasto on tehnyt yhteistyötä muun muassa Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran sekä ELY-keskusten kanssa.

asf-kyltti.jpg

Lue lisää:

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta

 

Kuvat: Jaana Salokannel & Miia Kauremaa