Ajantasaista tietoa eläintautien esiintymisestä saatavilla Avoin tieto -sivustolta

14. maaliskuuta 2022

Ruokavirasto seuraa eläintautien esiintymistä. Eläintautien esiintyminen Suomessa eri eläinlajeilla julkaistaan vuosittain Eläintaudit Suomessa raportissa. Raportti sisältää niin diagnostisten näytteiden kuin aktiivisen tautiseurannan näytteiden tulokset. Nyt eläintautien esiintymistä pääsee katsomaan myös ajantasaisesti Avoin tieto -analytiikkaportaalissa.

Analytiikkaportaalin Eläintaudit -sivustossa Eläintautien esiintyminen -välilehdellä voi katsoa Ruokaviraston diagnostisissa tutkimuksissa todettujen eläintautien esiintymistä eri eläinlajeilla, ja tuotantoeläimillä myös eri tuotantomuodoissa ja/tai ikäryhmissä. Tuloksiin sisältyvät myös tietyt ulkopuolisissa laboratorioissa todetut tartunnat, joista lähetetään mikrobi- tai loiskantoja Ruokavirastoon.

Salmonellalöydökset eläimillä -välilehti näyttää vuodesta 2011 lähtien eläimistä eristetyt ja Ruokaviraston laboratoriossa varmistetut salmonellalöydökset. Salmonellatartuntojen esiintymistä voi tarkastella tuotantoeläimillä, turkiseläimillä sekä seura- ja luonnonvaraisilla eläimillä. Lisäksi tietoa löytyy eri salmonellaserotyyppien esiintymisestä eri eläinlajeilla.

Nautojen hengitystietulehduksen aiheuttajat -välilehdiltä löytyy tietoa syväsivelynäytteissä todetuista hengitystietulehduksia aiheuttavista bakteeri- ja virustartunnoista ja niiden esiintymisestä eri tuotantomuodoissa. Vastaavasti Vasikkaripulin aiheuttajat -välilehti näyttää ripulivasikoiden ulostenäytteissä todetut bakteeri-, virus- ja loistartunnat sekä tietoa tilojen tuotantomuodoista.

Tiedot eläintaudeista päivittyvät Avoin tieto – sivustolle ajantasaisesti.