Eläintautitilanne säilynyt Suomessa hyvänä

18. elokuuta 2020

Suomen eläintautitilanne on säilynyt hyvänä, ilmenee tuoreesta Ruokaviraston julkaisusta. Helposti leviäviä eläintauteja ei todettu tuotantoeläintiloilla viime vuonna lainkaan ja Suomi säilyi vapaana strategisesti tärkeiksi katsotuista eläintaudeista kuten nautaleukoosista, luomistaudista ja nautatuberkuloosista, nautojen IBR- ja BVD-tartunnoista, sikojen PRRS:stä sekä Echinococcus multilocularis -tartunnoista.

Talvella 2017–2018 Suomessa todetun kalojen IHN-taudin hävitystoimet näyttäisivät toimineen: Tehostetussa seurannassa uusia tartuntoja ei ole löydetty ja näyttäisi siltä, että virus on saatu hävitettyä Suomesta.

Aujeszkyn taudin vasta-aineita todettiin metsästetyssä luonnonvaraisessa villisiassa syyskuussa 2019. Suomi on virallisesti vapaa Aujeszkyn taudista eikä tautia ole Suomessa koskaan todettu tuotantosioilla.

Salmonellan esiintyvyys naudoilla, sioilla, broilereilla, kanoilla ja kalkkunoilla säilyi tavoitetasolla, alle yhdessä prosentissa. Uusia salmonellatapauksia todettiin viime vuonna kuitenkin tavanomaista enemmän, kaikkiaan 46 tuotantoeläintilalla.

Eläintautivarautumista kohdistettiin viime vuonna erityisesti afrikkalaisen sikaruton, IHN-taudin ja rabieksen torjuntaan.

Lue lisää:

Eläintaudit Suomessa 2019 (pdf)