Lintuinfluenssan tartuntavyöhyke lakkautettu Kanta-Hämeessä

16. joulukuuta 2021

Ruokavirasto on lakkauttanut Kanta-Hämeessä lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi perustamansa tartuntavyöhykkeen. Janakkalasta löytyi luontoon riistalinnuksi lasketuissa fasaaneissa linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa syyskuun lopulla. Alueen suuren fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto perusti taudinpurkauksen ympärille 10 kilometrin päähän ulottuvan tartuntavyöhykkeen, jota jouduttiin laajentamaan pariinkin otteeseen uusien lintuinfluenssatapausten vuoksi. Vyöhykkeellä rajoitettiin mm. siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja sekä lintujen metsästystä ja asetettiin vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta.

Lintuinfluenssan taudinpurkaus jätti Janakkalassa jälkeensä tuhansia kuolleita fasaaneja, jotka kerättiin pois maastosta ja toimitettiin hävitettäväksi. Tilanteen rauhoituttua Ruokavirasto päätti lakkauttaa tartuntavyöhykkeen 16. joulukuuta alkaen. Vastaavanlainen taudinpurkaus ilmeni niin ikään luontoon päästetyissä fasaaneissa Salossa, Varsinais-Suomessa syyskuun lopulla. Salossa tartuntavyöhyke päästiin lakkauttamaan jo marraskuun puolivälissä. 

Pitkittyneen lintuinfluenssaepidemian painopiste on muuttolintujen mukana siirtynyt Keski- ja Etelä-Eurooppaan, missä on todettu huomattavan paljon luonnonvaraisten lintujen sekä useita siipikarjatilojen tartuntoja. Tartuntariski on Pohjois-Euroopassakin yhä korkea. Marras-joulukuussa siipikarjatilojen tartuntoja on ilmennyt Tanskassa sekä Etelä-Ruotsissa ja Länsi-Norjassa. Suomessa varmistuneita tapauksia on tänä vuonna raportoitu 65, jotka yhtä lukuun ottamatta on todettu luonnonvaraisissa linnuissa. Näistä viimeisimmät ovat marraskuussa varmistuneet viirupöllö, kaksi kanahaukkaa ja sinisorsa, jotka toimitettiin tutkittaviksi Janakkalasta.

Siipikarjatilojen tautisuojaus tärkeää

Ruokavirasto kehottaa yhä ylläpitämään siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tehostettua tautisuojausta tartuntojen estämiseksi. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut ovat suorassa tai epäsuorassa kontaktissa keskenään. Lintuinfluenssa voi levitä alueilta toisille myös epäsuorassa kontaktissa esim. ihmisten tai viruksella saastuneiden välineiden mukana. Riistalintuja ei pitäisi ennen tilanteen rauhoittumista ottaa luonnosta tarhoihin.

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen siipikarjan pitopaikkoihin aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sekä sairastuneiden lintujen lopettamisen, hävittämisen ja tilojen saneerauksen vuoksi että kansainvälisen kaupan pysähtymisen seurauksena. Koska kaikki tartuntapitopaikan linnut joudutaan lopettamaan, on mahdollista, että menetetään myös arvokkaita jalostuseläimiä tai harrastelintuja.

Lintujen hoitoon osallistuvien kannattaa välttää kontakteja luonnonvaraisiin lintuihin luopumalla toistaiseksi lintujen metsästyksestä tai muista harrastuksista, joissa näiden lintujen kanssa ollaan kontaktissa. Lisäksi käyntejä muissa lintujen pitopaikassa tulee välttää. Ruokavirasto ei suosittele luonnonvaraisten sairaiden tai loukkaantuneiden lintujen hoitoon ottamista sellaisiin paikkoihin, joissa on kotieläimenä pidettäviä lintuja.

Tautiepäilyistä ilmoitettava virkaeläinlääkärille

Lintuinfluenssaan viittaavista tautiepäilyistä, mukaan lukien luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemat ja yksittäiset kuolleet petolinnut, tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Mikäli oireita havaitaan siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, on asiasta välittömästi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille. Muut yksittäiset kuolleena löydetyt luonnonvaraiset linnut voi hävittää sekajätteenä.

Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 029 520 4436, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Lintuinfluenssa Suomessa (ml. usein kysytyt kysymykset)
Ohjeita luonnonvaraisten lintujen hoitajille
Päätös Janakkalan rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta