Potsi 2020 -valmiusharjoituksessa varauduttiin afrikkalaiseen sikaruttoon

15. huhtikuuta 2021

potsi 2020 -valmiusharjoituskokonaisuuden merkki.

Ruokavirasto koordinoi viime syksynä Potsi 2020 -valmiusharjoituskokonaisuutta, jossa harjoiteltiin varautumista afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF). Kokonaisuus sisälsi useita harjoituksia, joiden loppuraportit on nyt julkaistu. Sioille kohtalokas verenvuotokuumetauti on levinnyt Euroopassa nopeasti ja uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut viime vuosina huomattavasti.

Valmiusharjoituskokonaisuus koostui kahdeksasta koulutustilaisuudesta ja harjoituksesta, jotka Ruokavirasto järjesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Niissä testattiin viranomaisten ja eräiden sidosryhmien toimintavalmiutta tilanteissa, joissa luonnonvaraisessa villisiassa olisi todettu ASF ja havaitun taudinpurkauksen ympärille olisi perustettu rajoitusvyöhyke.

Harjoituskokonaisuuksia olivat eläintautiviranomaisten ja elinkeinon viestintä sekä viranomaisten ja eri sidosryhmien toiminta taudinpurkauksen torjunnassa. Syyskuun 9. 2020 harjoiteltiin viestintää. Lokakuun 21. päivänä harjoiteltiin varautumista sikoja teurastavassa laitoksessa ja 29. päivänä toimintaa sikatiloilla. Marraskuun 3. pidettiin harjoitus, joka käsitteli villisikoihin liittyvää toimintaa metsässä. Harjoituskokonaisuuden avulla pyrittiin parantamaan eri tahojen yhteistoimintaa ja kehittämään varautumista afrikkalaiseen sikaruttoon koko maan tasolla.

Harjoitukset järjestettiin sovellettuina työpöytäharjoituksina, joissa osallistujat keskustelevat heille annetuista tehtävistä. Koronapandemian takia osallistujat ottivat harjoitukseen osaa virtuaalisesti.

Harjoitukset onnistuivat hyvin ja ne koettiin tarpeellisiksi. Harjoitusten loppuraportteihin on kirjattu harjoituksissa tehdyt huomiot ja näistä johdetut suositukset, joita käytetään valmiussuunnittelussa kaikissa osallistuneissa organisaatioissa. Lisäksi muidenkin tahojen (esimerkiksi muut teurastamot ja riistanhoitoyhdistykset) kannattaa hyödyntää niitä omassa valmiuden kehittämisessään. Loppuraportit ovat luettavissa alla.

Lisätietoja:

Potsi 2020 -valmiusharjoituskokonaisuus:
Ylitarkastaja Hanna Lounela, Ruokavirasto, p. 029 520 4645
Ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, Ruokavirasto, p. 029 520 4558

Viestintäharjoitus:
Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut, p. 029 501 6404

Teurastamoharjoitus:
Ylitarkastaja Riikka McLean, Ruokavirasto, p. 029 520 4686

Lounais-Suomen aluehallintoviraston (LSAVI) valmiusharjoitus (toimet sikatiloilla):
Läänineläinlääkäri Jani Soini, LSAVI, p. 029 501 8115

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston (ISAVI) valmiusharjoitus (toimet metsässä):
Läänineläinlääkäri Anni Pehkonen, ISAVI, p. 029 501 6814

Ruokaviraston sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
Aluehallintoviraston sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@avi.fi

Loppuraportit:

Viestintäharjoitus 9.9.2020, Liite 1.
Teurastamoharjoitus 21.10.2020, Liite 1.
LSAVIn valmiusharjoitus 29.10.2020
ESAVIn ja ISAVIn valmiusharjoitus 3.11.2020

Lue lisää:

Afrikkalainen sikarutto (ASF)