Saksassa afrikkalaista sikaruttoa tuotantosioissa

9. maaliskuuta 2023

Saksan koillisosassa sijaitsevassa Brandenburgin osavaltiossa, Spree-Neißen maakunnassa on todettu uusi afrikkalaisen sikaruton (ASF) tartunta tuotantosikalassa. Saksan sikaloissa ei ollut todettu afrikkalaista sikaruttoa heinäkuun 2022 jälkeen, vaikka luonnonvaraisissa villisioissa tautia esiintyykin.

Saksan referenssilaboratorio Friedich-Loeffler-Institut (FLI) on vahvistanut tartunnan pienessä 11 sian tuotantosikalassa 28.2.2023 Brandenburgin osavaltiossa, Spree-Neißen maakunnassa. Alueelle on perustettu ASF-rajoitusvyöhyke III. Tilan kaikki siat on lopetettu. Spree-Neißen maakunta sijaitsee Saksan koillisosassa, Puolan rajalla. Alueella esiintyy afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisissa villisioissa. Brandenburgin osavaltiossa on tähän mennessä todettu 3007 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa luonnonvaraisissa villisioissa. Afrikkalainen sikarutto levisi Saksan villisikoihin ja Brandenburgin alueelle vuonna 2020.

Saksassa ei ole todettu tuotantosikojen ASF-tartuntoja kesän 2022 jälkeen ennen tätä tapausta. Heinäkuussa 2022 tartunta todettiin sikalassa Brandenburgin osavaltiossa ja sikalassa Ala-Saksin osavaltiossa maan luoteisosassa (Ruokaviraston uutinen 5.7.2022). Niiden lisäksi tartunta todettiin toukokuussa 2022 sikalassa Saksan lounaisosassa Baden-Württembergin osavaltiossa (Ruokaviraston uutinen 30.5.2022). Brandenburgin osavaltiossa ensimmäiset tuotantosikojen tartunnat todettiin heinäkuussa 2021.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta se on vaarallinen sioille, ja se aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä sikataloudelle. Tartunnan tiedetään kulkeutuvan helposti tartuntaa kantavien sikojen tai villisikojen ja niiden lihan tai niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Luonnonvaraiset villisiat voivat myös levittää tartuntaa, mutta pitkät harppaukset uusille alueille ovat ihmisten aiheuttamia. Ihmiset voivat levittää ASF-tartuntaa esimerkiksi, jos tartunta-alueilta tuotuja lihaa sisältäviä eväitä tai jätteitä päätyy luontoon villisikojen saataville. Tautia torjutaan mm. tyhjentämällä ja desinfioimalla sikojen tartuntapitopaikat, rajoittamalla sikojen ja sioista saatujen tuotteiden siirtämistä tartunta-alueilta muualle, parantamalla sikaloiden bioturvallisuutta, vähentämällä villisikakantaa, estämällä villisikojen liikkumista ja tiedottamalla kansalaisille taudin riskistä ja sen ehkäisystä. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole rokotetta ja sitä on siksi erittäin vaikea hävittää, mikäli tartuntaa todetaan luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on vakava uhka myös Suomelle.

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta: ruokavirasto.fi/asf