Turkiseläinten lintuinfluenssatartuntojen aiheuttajaksi on varmistunut erityisesti lokkien keskuudessa kiertävä viruslinja

21. heinäkuuta 2023

Länsi-Suomessa turkistarhoilla havaittujen H5N1-alatyypin lintuinfluenssavirusten alustavat sekvensointitulokset ovat valmistuneet. Tulosten perusteella turkiseläinten taudinaiheuttajaksi on vahvistunut erityisesti lokkien keskuudessa kiertävä viruslinja. Tulokset viittaavat luonnonvaraisten lintujen osallisuuteen viruksen leviämiseen turkistarhoille.

Osassa turkistarhoilta kerätyistä näytteistä oli havaittavissa viitteitä siitä, että viruksessa on tapahtunut muuntumista, joka edesauttaa viruksen monistumista nisäkässoluissa, muun muassa aiemmin jo tunnettu PB2-E627K-mutaatio. Kyseisen adaptaation ei kuitenkaan tiedetä lisäävän viruksen kykyä tarttua ihmiseen.

Sekvensointia, eli viruksen perimän sekä siinä tapahtuvien muutosten tutkimista voidaan käyttää epidemiaselvitysten tukena tartuntalähteen ja tartuntaketjujen selvittämisessä sekä oikea-aikaisten ja -laajuisten torjuntatoimien täytäntöön panemisessa.

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jatkavat epidemian selvittämistä yhteistyössä Aluehallintoviraston sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

 

Lisätiedot

Ruokavirasto: Riikka Holopainen, yksikönjohtaja, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi, p. 029 520 4273

THL:
Erika Lindh, erikoistutkija, etunimi.sukunimi@thl.fi, p. 029 524 8039
Anna Katz, johtava asiantuntija, yksikön päällikkö, etunimi.sukunimi@thl.fi , p. 029 524 7424

Lisätietoa lintuinfluenssasta