Uusilla asetuksilla täsmennetään afrikkalaisen sikaruton torjuntaa

21. huhtikuuta 2023

Suomessa ja EU:ssa varaudutaan afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämiseen uusilla asetuksilla, jotka täsmentävät toimia mahdollisten tautitapausten vuoksi perustettavilla tartuntavyöhykkeillä. Uusien säännösten tarkoituksena on parantaa sikaloiden bioturvaa sekä ehkäistä ASF-tartuntojen leviäminen tartuntavyöhykkeellä ja vyöhykkeeltä ulos.

Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa tarkentavat uudet asetukset – Euroopan komission uusittu ASF-asetus (EU 2023/594) ja uusi kansallinen asetus a-luokan eläintautien vastustamisesta (MMM 628/2023) – tulevat voimaan 21. huhtikuuta. Asetuksissa täsmennetään keinoja, miten ASF-tartunnan leviämistä torjutaan mm. sikojen ja sioista saatavien tuotteiden siirtorajoituksilla sekä pyrkimällä vähentämään villisikojen liikkumista alueelta pois, muun muassa rajoittamalla metsästystä alueella. Vaatimuksia kohdistuu myös sikaloiden bioturvallisuuden parantamiseen.

Odotettujen uusien asetusten perusteella tarkennetaan myös Ruokaviraston toimintaohjeistusta. Asetukset on huomioitu esimerkiksi uudessa ohjeessa Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden jäljittäminen, takaisinveto ja käsittely tai hävittäminen, jos on todettu afrikkalaisen sikaruton tautitapaus tuotantoeläiminä pidettävillä sioilla.

Lähialueillamme tavattavan afrikkalaisen sikaruton pelätään leviävän Suomeen esimerkiksi matkustajien, tavaraliikenteen tai villisikojen mukana. Koska tautia vastaan ei ole olemassa rokotetta, taudin ennaltaehkäisyssä ovat oleellisen tärkeitä tuonnin hallinta ja tehokkaat bioturvatoimenpiteet, jotta tauti ei tule maahan sen enempää sikojen tai sikatuotteiden kuin henkilö- tai tavaraliikenteenkään mukana. Asetuksissa säädetään myös villisikojen kannan hallinnan suunnittelusta ja sikaloiden suojaamisesta. Taudin leviämisen estämisen kannalta keskeistä on, että eri kansalaisryhmät, kuten metsästäjät, matkustajat ja tuontialan toimijat ymmärtävät tautiriskin.   

Lue lisää: 

Komission ASF-asetus 
Kansallinen a-tautien asetus 
Afrikkalainen sikarutto
Elintarvikkeiden ja sivutuotteiden jäljittäminen, takaisinveto ja käsittely tai hävittäminen, jos on todettu afrikkalaisen sikaruton tautitapaus tuotantoeläiminä pidettävillä sioilla