Selvitys peräänkuuluttaa uusia valvontakriteerejä koirien jalostukseen

21. helmikuuta 2023

Koirien hyvinvointihaittoja voidaan ehkäistä, kun jalostuksessa käytetään terverakenteisia ja muutenkin terveitä koiria sekä huolehtimalla, että koirien jalostuspohjat ovat tarpeeksi laajoja. Näin esittää tuore Luonnonvarakeskuksen selvitys, jonka mukaan tarvitaan uusia valvontakriteerejä koirien jalostukseen.

Luken selvityksessä määritellään valvontakriteerejä ja raja-arvoja koirien perinnöllisille sairauksille ja vioille. Esitetyt valvontakriteerit on laadittu yhteistyössä asiantuntijaeläinlääkäreiden ja viranomaisten kanssa. Ruokaviraston eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat ovat olleet selvityksen työstämisessä tiiviisti mukana ja tuoneet selvityksen valmisteluun valvonnan ja eläinsuojelulainsäännön näkökulmaa.

Selvitys on jatkoa parin vuoden takaiselle raportille, joka käsitteli lyhytkalloisten ja -kuonoisten koirien jalostusta. Molempia selvityksiä hyödynnetään eläinten hyvinvointilainsäädännön valmistelussa.

Uuteen eläinten hyvinvointilakiin halutaan kriteerejä, jotta sairaita tai muuten jalostukseen sopimattomia koiria ei enää käytettäisi jalostuksessa. Laki kieltäisi Suomessa sellaisen eläinjalostuksen, josta voi aiheutua kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille.

Selvityksessä mukana ollut Ruokaviraston erityisasiantuntija Sari Salminen kertoo, että yhteistyö Luken ja maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoiden kanssa sujui erinomaisesti.

– Lopputulokseen olemme myös täällä Ruokavirastossa oikein tyytyväisiä. Tutkittuun tietoon perustuvat suomalaiset selvitykset ovat Ruokaviraston valvonnan ohjaustoiminnalle erittäin tärkeitä ja tervetulleita, Salminen sanoo.

Lue lisää:

Luke: Jatkoselvitys koiranjalostuksen ongelmista ja valvontakriteereistä on valmistunut
Julkaisutilaisuuden tallenne YouTubessa