Euroopan komission kysely rehuaineluettelon päivitykseen liittyen

14. syyskuuta 2021

Euroopan unionin komissiolla on verkossa auki julkinen kysely liittyen EU:n rehuaineluettelon päivitykseen.

Rehuaineluettelon päivityksellä saatetaan kaupan pitämistä koskevat vaatimukset vastaamaan tieteen ja tekniikan viimeisintä kehitystä valtaosan EU:n markkinoilla olevien rehuaineiden osalta. Päivitys sisältää uusia aineita koskevia sääntöjä ja eritelmiä Pellolta pöytään -strategian tavoitteiden mukaisesti. Näin edistetään kestävämpien rehuaineiden käytön lisäämistä.

Kyselysivu on avoinna 9.9. – 7.10.2021

Kuuleminen on tarkoitettu kaikille rehuaineluettelosta kiinnostuneille tahoille yksittäisistä kansalaisista rehualan toimijoihin ja viranomaisiin.

Kyselysivulle pääset tästä.