Perunaraaka-aineen glykoalkaloidit todennäköinen syy lemmikkien vakaviin oireisiin

4. tammikuuta 2024

Ruokavirasto tutki marraskuussa 2023 takaisinvedettyjä lemmikkieläinten ruokia ja niiden raaka-aineita. Todennäköinen syy lemmikkien vakaviin oireisiin on ollut perunaraaka-aineen sisältämien glykoalkaloidien ja perunaraaka-aineen käyttömäärän yhdistelmä.

Ruokavirasto otti viranomaisnäytteitä Smaak Herkkä Kala -rehusta Musti ja Mirri Oy:n varastolta ja Premium Pet Food Oy Liedon tehtaan käyttämistä raaka-aineista. Näytteistä tutkittiin laajasti mm. haitallisia mikrobeja, kemiallisia haitallisia ja kiellettyjä aineita sekä ravitsemuksellista koostumusta. Analyysit tehtiin sekä Ruokaviraston tutkimuslaboratoriossa että ulkopuolisessa laboratoriossa.

Huomattavia glykoalkaloidien pitoisuuksia todettiin rehuseosten perunaraaka-aineessa ja valmiissa rehuseoksissa, joissa perunaraaka-aineen osuus reseptissä oli suuri.

Ulkomaisen perunaraaka-aineen glykoalkaloidien pitoisuudet olivat tasoa 220 mg/kg rehua 12 % kosteuteen suhteutettuna. Kotimaisesta perunatärkkelyksestä mitatut glykoalkaloidien pitoisuudet olivat puolestaan tasoa 15 mg/kg rehua 12 % kosteuteen suhteutettuna.

Ruokavirasto katsoo, että toimijan jo aiemmin esittämä syy (rehun glykoalkaloidipitoisuudet) lemmikkien oireisiin on todennäköinen, ja se on ollut seurausta paljon glykoalkaloideja sisältävän perunaraaka-aineen suuresta osuudesta rehuseoksessa. Kun kyseessä on täysrehu, lemmikin saama glykoalkaloidimäärä rehun käyttöohjeen mukaisella annoksella lemmikin painokiloa kohden on ollut merkittävä.

Glykoalkaloidit ovat kasvisten luontaisia myrkkyjä eli toksiineja, jotka toimivat kasvien suojamekanismina tauteja ja tuholaisia vastaan.

Rehujen glykoalkaloidipitoisuuksille ei ole raja-arvoja

Rehujen glykoalkaloidipitoisuuksille ei ole lainsäädännössä asetettu raja-arvoja. Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn riskinarvioinnin mukaan kissojen ja koirien osalta tutkimustietoa ei ole riittävästi glykoalkaloidien riskitason määrittämiseksi. Tiedetään kuitenkin, että eri eläinlajeilla on erilainen herkkyys glykoalkaloidien toksisuudelle, joten toksisuusrajoja ei pystytä suoraan soveltamaan eläinlajista toiseen.

Muissa Ruokaviraston tekemissä tutkimuksissa rehuissa ei todettu haitallisia mikrobeja eikä lääkeaineiden tai muiden kiellettyjen aineiden jäämiä. Raskasmetallipitoisuudet ja mykotoksiinipitoisuudet olivat alle lainsäädännössä rehuille ja kyseisille yhdisteille asetettujen enimmäispitoisuuksien.

Valmistajalla on vastuu valmistamiensa rehujen vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta

Rehujen on oltava turvallisia ja kohde-eläinlajin ruokintaan sopivia. Rehut eivät saa sisältää haitallisia tai kiellettyjä aineita, eivätkä ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisia mikrobeja. Jos lemmikkieläimen omistaja havaitsee tai epäilee puutteita ja ongelmia rehussa, hänen tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai ulkomailla valmistetun rehun osalta sen maahantuojaan.

Lisää tietoa:

Lisätietoa
jaostopäällikkö Hanna Laatio, p. 040 065 6265