Vihannesten siementen kuluttajapakkauksissa pääosin hyvä itävyys

8. kesäkuuta 2022

Vihannesten siementen pikkupakkausten eli ns. kuluttajapakkausten siementen itävyyttä tutkittiin toisena vuonna peräkkäin. Kuluttajapakkausten siemenet itivät hyvin ja osa jopa erinomaisesti suhteutettuna lajien vähimmäisitävyysvaatimuksiin. Poikkeuksen muodostivat kolme siemenerää, jotka saivat markkinointikiellon huonon itävyyden takia ja vedettiin pois myynnistä. Punajuurikas, purjosipuli ja pinaatti itivät kaikkein parhaiten.

Pikkupakkausten siementen laatua tutkittiin idättämällä viisi lajia; herne, punajuurikas, parsakaali, pinaatti ja purjosipuli. Jokaisesta lajista oli kymmenen siemennäytettä useista eri lajikkeista. Siemennäytteet kerättiin Uudenmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilta.

Suurin osa eristä iti vähimmäisitävyysvaatimusta paremmin

Punajuurikas, purjosipuli ja pinaatti itivät kaikkein parhaiten. Niiden näytteiden keskimääräiset itävyydet olivat 90, 88 ja 87 %. Punajuurikasnäytteistä seitsemän ja pinaattinäytteistä neljä iti vähintään 90 %.  Punajuurikkaan vähimmäisitävyysvaatimus on vain 50 %.

Parsakaalinäytteiden keskimääräinen itävyys oli 84 %. Yksi parsakaalierä sai markkinointikiellon liian alhaisen itävyyden takia. Muuten parsakaalit itivät erinomaisesti, sillä loput näytteet itivät vähintään 88 %.

Herneet itivät keskimäärin 78 %, kun lajin vähimmäisitävyysvaatimus on 80 %. Hernenäytteiden alhainen keskimääräinen itävyys johtui kahdesta erästä, jotka itivät alle vähimmäisitävyysvaatimuksen. Nämä erät saivat markkinointikiellon. Vastaavasti viisi hernenäytettä iti vähintään 90 %.

imagezd8ci.png

Tutkittujen siemenerien keskimääräinen itävyys lajeittain. Lajien vähimmäisitävyysvaatimukset on merkitty kuvaan pisteellä. *Parsakaalista idätettiin yhdeksän siemenerää; **purjosipulista idätettiin kuusi siemenerää.

Palautteet huonosta itävyydestä ostopaikkaan tai siemenen pakkaajalle

Ruokaviraston siementarkastuksen vihannesten pikkupakkausten markkinavalvonta on päättynyt. Kahtena keväänä idätettiin yhdeksästä vihanneslajista liki 100 siemennäytettä. Jokaisesta siemennäytteestä, jotka oli koostettu useammasta siemenpakkauksesta, idätettiin ja arvioitiin 400 siementä kansainvälisen siemenjärjestön ISTA:n (the International Seed Testing Association) lajikohtaisten ohjeiden mukaisesti. Näytteet itivät pääasiassa hyvin, osa jopa huomattavasti lajien vähimmäisitävyysvaatimusta paremmin.

Kahden vuoden aikana tutkittujen näytteiden johdosta yhdeksän siemenerää sai markkinakiellon. Hernenäytteiden itävyyksissä oli eniten ongelmia, koska 20 tutkitusta erästä kuusi sai markkinointikiellon liian alhaisen itävyyden takia.

Jos siemen ei idä lajin vähimmäisitävyysvaatimuksen mukaisesti, kuluttaja voi ottaa asiasta yhteyttä ostopaikkaan tai siemenen pakkaajaan. Siemenerien myyntipakkaukset kannattaa säilyttää mahdollisia reklamaatiotapauksia varten. Myös Ruokaviraston siementarkastukseen voi ottaa yhteyttä epäselvissä tapauksissa. 

Vähimmäisitävyysvaatimukset vaihtelevat lajeittain

Vihannesten siementen vähimmäisitävyysvaatimukset vaihtelevat lajeittain ja ne on asetettu vain yleisesti viljellyille lajeille. Itävyysvaatimukset voi tarkistaa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. Myös kuluttajille myytävien siementen on täytettävä asetetut laatuvaatimukset.

Lainsäädäntö velvoittaa, että vihannesten pikkupakkauksista on löydyttävä laji- ja lajiketieto, toimijan tunnistemerkki, pakkauksen sulkemisaika tai viimeinen itävyyden määrittämisajankohta, siemenerän tarkastusnumero ja paino. Osa toimijoista ilmoittaa erän itävyyden tai lajin vähimmäisitävyyden, mutta osassa pusseissa ei ole mitään mainintaa itävyydestä. Jos pakkauksessa on ilmoitettu lajin vähimmäisitävyys, voi siemen itää paljon paremminkin. On myös mahdollista, että siemenerän laatu on heikentynyt, eikä erä idä niin hyvin kuin on ilmoitettu. Syy itävyyden heikentymiseen on yleensä siemenen vanheneminen. Jos pussissa on ilmoitettu parasta ennen päivä, pussin saa myydä senkin jälkeen, mutta markkinoija on vastuussa siemenen itävyydestä. Viimeisen myyntipäivän jälkeen siemenpusseja ei saa enää markkinoida.

 

Lisätietoa