EFSA, Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot käynnistävät kampanjan kasvinterveyden turvaamiseksi: Älä tuo EU:n ulkopuolelta kasveja tai siemeniä

26. heinäkuuta 2023

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan komissio (EY) ja niiden kumppanit Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa käynnistävät kampanjan kasvinterveyden turvaamiseksi. PlantHealth4Life -kampanjan avulla edistetään tietoisuutta kasvien terveydestä, sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämäämme ja siitä, että kasvien, siemenien ja mukuloiden tuominen EU:n ulkopuolelta vaarantaa kotimaisten kasvien terveyden. Suomessa kampanjasta vastaa Ruokavirasto.

EFSAn tiedote 26.7.2023