Koloradonkuoriaisen tarkkailu on nyt ajankohtaista

6. heinäkuuta 2023

Lämmin alkukesä ja viime viikkojen säärintamat ovat lisänneet koloradonkuoriaisten kulkeutumisen riskiä Suomeen. Viimeksi koloradonkuoriaista on Suomessa todettu kesällä 2021 ja sitä ennen vuonna 2016. Yleisimmin kuoriaisia on kulkeutunut ilmavirtausten mukana Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle. Aikuisen koloradonkuoriaisen tunnistaa kuperan selkäosan keltamustasta pitkittäisraidoituksesta. Koloradonkuoriaisen tarkkailu on keskeinen osa torjuntatoimia.

Koloradonkuoriainen on karanteenikasvintuhooja, joka voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja perunakasveille. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana niin etelästä kuin idästäkin, missä niitä esiintyy yleisesti. Peruna on koloradonkuoriaisen tärkein ja Suomessa käytännössä ainoa isäntäkasvi. Perunakasvustossa tuhoa aiheuttavat kuoriaisen toukat, jotka syövät nopeasti kasvuston paljaaksi.

”Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden on nyt syytä tarkkailla perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta. Kuoriaisia on todettu kulkeutuvan myös erilaisten kasvituotteiden mukana, joten kyseisten tuotteiden jakeluautojen lastaus- ja purkupaikkojen lähellä sijaitsevat perunapellot on syytä erityisesti tarkastaa. Tällä hetkellä perunakasvustosta voi löytyä aikuisia kuoriaisia tai toukkapesäkkeitä. Nopea ja tehokas torjunta on tärkeää, sillä kuoriainen voi lisääntyä ja levitä nopeasti ympäristöön. Torjunta on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin esiintymä todetaan”, sanoo erityisasiantuntija Atro Virtanen Ruokavirastosta.

Koloradonkuoriaisen tunnistaa mustista pitkittäisraidoista

Aikuinen kuoriainen on noin senttimetrin mittainen ja sen tunnistaa selässä olevista 10 mustasta pitkittäisraidasta. Kuoriaisen etuselkä on väriltään oranssi ja siinä on mustia pilkkuja. Se munii munat lehtien alapinnoille tiiviiksi ryhmiksi. Munat ovat väriltään oransseja tai keltaisenoransseja ja niistä kehittyy toukkia 1-1,5 viikossa.

Koloradonkuoriaisen toukan kupera selkäosa on punertavan oranssi. Täysikasvuinen toukka on kooltaan hieman yli yhden senttimetrin mittainen, sen pää on musta ja sillä on kyljissä kaksi riviä mustia pisteitä. Vastakuoriutuneet toukat ovat noin 1–2 millimetriä pitkiä ja tummahkoja, mutta ne kasvavat normaalikokoon nopeasti.

Aikuiset kuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka massoittain esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan. Syödyt perunavarsistot muodostavat kasvustoon helposti havaittavia pesäkkeitä.

Ilmoita havainnosta sähköpostilla tai ilmoituslomakkeella

Ruokavirasto kehottaa ilmoittamaan kaikista koloradonkuoriaisepäilyistä. Epäilystä ilmoitetaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi tai tai www.ruokavirasto.fi/kasvintuhoojailmoitus -lomakkeella.

Ilmoitukseen tulisi liittää kuva epäillystä kuoriaisesta. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimella numeroon 040 801 4407 (varmimmin virka-aikana klo 10–16).

Tarkastuksista vastaavat Ruokaviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) tarkastajat. Omatoimiseen torjuntaan ei pidä ryhtyä, sillä se vaikeuttaa torjuntatoimien onnistumista.

Lisätietoa ja kuvia koloradonkuoriaisesta sekä toimintaohjeet kuoriaisen esiintymistä epäiltäessä: www.ruokavirasto.fi/koloradonkuoriainen

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Atro Virtanen, p. 0295 205 187, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
jaostopäällikkö Annika Wikström. p. 0295 204 565, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi