Päättyneellä kylvösiemenen tarkastuskaudella huippuitävää viljaa

21. heinäkuuta 2023

Kylvösiemennäytteiden laatutulokset siemensertifiointia varten tarkastetuista näytteistä ovat valmistuneet Ruokaviraston siemenlaboratoriosta tarkastuskaudelta 2022–2023. Kevätviljojen keskimääräistä itämislaatua voi luonnehtia erinomaiseksi ja muidenkin lajien osalta hyväksi. Ainoastaan härkäpavun keskimääräinen itävyys oli aikaisempia vuosia alhaisempi. Myös viljojen puhtaustulokset osoittivat erinomaista laatua. Tuhannen siemenen painot lajikkeittain olivat edellistä kautta korkeammalla tasolla.

Siemenlaboratoriossa tutkittiin tarkastuskauden 2022–2023 aikana noin 6 000 siemennäytettä, joista sertifiointinäytteitä oli noin 75 %. Tarkastuskausi alkaa aina 1. heinäkuuta ja päättyy 30. kesäkuuta seuraavana vuonna.

Kesä 2022 tuotti hyvin itävää satoa

Peitatun ohran ja kauran keskimääräinen itävyys oli 95,7 % ja 96,1 %, kevätvehnän 95,5 %. Peitatun ohran ja kauran itävyydet olivat noin kolme prosenttiyksikköä ja kevätvehnällä puolitoista prosenttiyksikköä korkeammat kuin edellisellä kaudella. Myös peittaamattoman ohran (95,4 %), kauran (94,9 %) ja kevätvehnän (94,3 %) keskimääräiset itävyydet olivat korkeammat kuin edellisellä kaudella.  

Hernenäytteiden keskimääräinen itävyys oli 88,7 % ja härkäpavun 81 %. Heinistä timotein keskimääräinen itävyys oli 92,7 % ja nurminadan 90,7 %. Rypsin keskimääräinen itävyys oli 90,8 % ja rapsin 92,2 %.

Herneellä keskimääräinen itävyys oli korkein kymmeneen edelliseen kauteen verrattuna. Hernenäytteitä (233 kpl) tarkastettiin viime kaudella ennätysmäärä. Muutamissa härkäpapunäytteissä havaittiin ensimmäisen kerran härkäpapupiilokkaan aiheuttamaan itävyysvioitusta, mikä laskee näytteen itävyyttä. Piilokkaan aiheuttamia reikiä siemenissä havaittiin useissa näytteissä. Rypsillä keskimääräinen itävyys oli edellistä kautta korkeampi ja rapsilla alhaisempi. Timoteillä ja nurminadalla keskimääräinen itävyys oli puolitoista prosenttiyksikköä alhaisempi edelliseen kauteen verrattuna.   

Lajipuhtaus tutkitaan

Kaikista sertifiointia varten tarkastettavista näytteistä tutkitaan näytteen lajipuhtaus, joka ilmoitetaan siemennäytteessä esiintyvien puhtaiden siementen ja epäpuhtauksien painoprosenttiosuutena sekä muiden kasvilajien siementen kappalemääränä tai prosenttiosuutena.

Päättyneellä kaudella kauralla 93,7 %, ohralla 98,4 % ja kevätvehnällä 98,2 % puhtausvaatimuksen täyttävistä sertifiointinäytteistä oli sellaisia, että niissä oli korkeintaan kolme kappaletta muiden viljalajien ja muiden lajien siemeniä puolen kilogramman näytteessä. Viljan sertifioidussa siemenessä (siemenluokka C) saa olla enintään 10 kappaletta muiden viljalajien ja muiden lajien siemeniä puolessa kilogrammassa. Suurin osa sertifioidusta viljansiemenestä täyttää puhtauden kappalemäärityksen lainsäädännön vaatimusta paremmin. 

Liian alhaisen puhtausprosentin takia siemeneriä hylätään hyvin vähän. Viljoilla käytännössä ei ollenkaan, nurmikasveilla ja apiloilla joitakin eriä kausittain. Hiukan enemmän hylkäyksiä aiheuttaa edellä kuvattu muiden kasvilajien liian suuri kappalemäärä tai prosenttiosuus näytteessä.

Luomunäytteitä tutkitaan vähän

Kaudella 2022–2023 tutkittiin 331 luomusiemeneksi tarkoitettua sertifiointinäytettä. Eniten tutkittiin kauraa, timoteitä ja hernettä, seuraavaksi eniten ohraa, kevätvehnää ja nurminataa. Luomukauran keskimääräinen itävyys oli 95,1 %, timotein 92,2 % ja herneen 85,7 %. Luomusiemenen itämislaatu ei hävinnyt tavanomaisesti tuotetulle siemenelle.

Verrattaessa puhtausvaatimuksen täyttävien siemenerien sisältämien muiden kasvilajien määrää, luomusiemen ei ole aivan yhtä lajipuhdasta kuin tavanomaisesti tuotettu siemen. Päättyneellä kaudella kauralla 83,7 %, ohralla 74,1 % ja kevätvehnällä 80,8 % puhtausvaatimuksen täyttävistä sertifioidun siemenen näytteistä oli sellaisia, että niissä oli korkeintaan kolme kappaletta muiden kasvilajien siemeniä puolen kilogramman näytteessä.

Siemenlaboratoriossa tutkitaan tilauksesta myös siemenpakkaamojen raakaerien ja viljelijöiden oman siemenen (TOS-siemen) laatua. Myös nämä näytteet osoittivat erinomaista laatua. Tilaustutkimusnäytteitä tutkittiin noin tuhat.

Ajantasaiset siementen laatutulokset Ruokaviraston avoimessa tiedossa kohdassa Siementen laatu.

Lisätietoja:
Jaana Laurila, jaana.laurila@ruokavirasto.fi