Ajankohtaista viljasadon laadusta 2021

28. syyskuuta 2021

Leipävilja on laadultaan hyvää, mutta satotasot laskivat viime vuodesta. Rehuviljan hehtopainot ovat matalia ja pieniä jyviä on paljon. DON -hometoksiineja on vähän vehnällä ja kauralla.Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2021 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot perustuvat noin 400 analysoituun näytteeseen. Laatutiedot tarkentuvat tulevien viikkojen aikana.

Leipäviljojen laatu hyvä

Laatuseurannassa noin puolet tähän mennessä tutkituista kevätvehnänäytteistä on proteiinipitoisuudeltaan vähintään 12,5 prosenttia, sakoluvultaan vähintään 180 sekuntia ja hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa. Puintien edetessä noin neljänneksessä tutkituista näytteistä sakoluvut ovat laskeneet alle 180 sekunnin. Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 79,7 kiloa ja syysvehnällä 80,3 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,8 prosenttia ja syysvehnällä 11,9 prosenttia. Tutkituissa näytteissä DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus on pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa/kilo) yksittäistä näytettä lukuun ottamatta.

Rukiin tutkituista näytteistä kaikki oli sakoluvultaan yli 120 ja hehtopainoltaan yli 71 kiloa. Rukiin keskimääräinen sakoluku on 263 sekuntia ja hehtopaino 78,1 kiloa.

Kauran jyväkoko kärsi kasvukauden kuivuudesta

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,4 kiloa on noin kaksi kiloa viime vuoden hehtopainoa matalampi. Pieniä jyviä on kauralla paljon. Kauran pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla. Kauralla satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 2800 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3900 kiloa hehtaarilta.  DON –hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina. Pikamenetelmällä mitattuna yhdenkään näytteen DON-hometoksiinipitoisuus ei ole ylittänyt elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvoa (1750 mikrogrammaa/kilo).

Ohran hehtopaino laski

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Tutkituissa rehuohranäytteissä noin puolet on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 63,5 kiloa. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,0 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2020. Ohran satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3900 kiloa hehtaarilta. 

Mallasohran keskimääräinen proteiinipitoisuus on korkeampi ja jyväkoko lajittelun perusteella pienempi kuin vuonna 2020. Tässä vaiheessa tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on 12,4 prosenttia ja lajittelutulos 88,7 prosenttia. 

Lue lisää ajantasaista tietoa viljan laadusta Ruokaviraston verkkosivuilta.