Viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan 2022 näytepyynnöt on postitettu viljelijöille

15. elokuuta 2022

Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikkö lähetti näytepyynnön satunnaisotannalla valitulle noin 1500 viljelijälle viljasadon laatu- ja turvallisuusseurantaa varten. Toivomme, että viljelijät lähettävät vilja-, öljykasvi- ja härkäpapunäytteitä mahdollisimman pian sadonkorjuun käynnistyttyä. 

Näytteistä tutkitaan jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino, kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.